Pančevački javni prevoznik “Pantransport“ prati želje i potrebe svojih putnika i prilagođava svoje linije njihovim potrebama. Zbog toga je  u prethodnom periodu delimično promenjen red vožnje?

           - Transportnu mrežu sistema javnog gradskog prevoza u Pančevu čini mreža trinaest gradskih i prigradskih linija ukupne eksploatacione dužine 232,1 kilometara. Inventarski vozni park “Pantransporta“  čini 60 autobusa, a svakodnevno na ulice izlazi 50 autobusa marke Iveco, Güleryüz i Mercedes koji trenutno ispunjavaju transportne zahteve naših korisnika.

            Linija broj 14 je veoma značajna našim čitaocima. Da li ona zadovoljava sve potrebe Starčevaca ili ste i tu nešto promenili?

            - Najveći broj putnika koristi liniju 14 Kotež 2 - Omoljica ( 20 % od ukupnog broja prevezenih putnika u gradskom saobraćaju tokom 2021. godine). Kako bi poboljšao kvalitet svojih usluga, “Pantransport“ je uveo novu liniju koja saobraća na relaciji između Pančeva (MZ Tesla) i Starčeva. Takvom odlukom smo postigli viši nivo usluge u vidu komfora putnika i većeg broja polazaka na toj relaciji.

            Da li je to dovoljan broj autobusa za potrebe grada koji raste i razvija se i ima sve više stanovnika? Kako odlučujete, na sonovu kojih parametara kada je neophodno uvesti novu liniju ili izmeni traju neke postojeće autobuske linije?

            - “Pantransport“  poseduje najsavremeniji monitoring javnog gradskog saobraćaja koji omogućuje: upravljanje vozilima na mreži linija ,povećanje efikasnosti sistema javnog prevoza, optimizaciju mreže linije, kontrolu rada vozača, praćenje broja putnika u vozilu u realnom vremenu, mogućnost efikasnih reakcija u nepredviđenim i vanrednim situacijama, povećanje bezbednosti vozača i putnika, bolje informisanje putnika. Na osnovu svih navedeni parametra donosimo odluke o dodatnom angažovanju resursa ili uvođenju novih linija.

            Postoji inicijativa da i autobusi koji prolaze kroz Starčevo ne idu samo glavnom ulicom, već i kroz naselje, kao što je to slučaj u Omoljici. Šta možete da nam kažete o ovome?

            - Sa stanovišta prevoznika trenutno nema opravdanosti produženja ili promene trase kroz naseljeno mesto jer bi neminovno došlo do povećanja vremena vožnje, pređenih kilometara i drugih resursa.

            Kada govorimo o novoj autobuskoj stanici, dokle se stiglo sa ovom temom. Šta će korisnici vaših usluga dobiti novom autobuskom stanicom?

            - Nova autobuska stanica u Pančevu biće izgrađena po najsavremenijim standardima u građevinarstvu, po principima održive gradnje, a sadržaće i niz sadržaja koji ne postoje na postojećoj autobuskoj stanici. Glavna dobrobit koju će imati svi građani Pančeva, jeste izmeštanje saobraćaja iz centra grada čime će se drastično smanjiti zagađenje vazduha, smanjiti gužve, a putnici će dobiti izuzetno visok nivo kvaliteta usluge u novoj autobuskoj stanici. Trenutno smo u proceduri dobijanja građevinske dozvole.

            Da li je to dovoljan broj autobusa za potrebe grada koji raste i razvija se i ima sve više stanovnika?

            - Moramo da napomenemo da se vidi računa i o ekologiji. Putnici se prevoze najsavremenijim ekološkim autobusima, od kojih je određeni broj i na metan.

            Pančevo je jedini grad u Srbiji koji ima sve jednobrazne i nove autobuse. Da li ste ponosni na ovu činjenicu?

            -  Vozni park “Pantransporta“ čini 60 autobusa sa najvećim mogućim stepenom ekološke zaštite. Nivo emisije štetnih gasova odgovara standardu “Euro 6“ kako kod gasnih autobusa, odnosno autobusa na komprimovani prirodni gas, tako i kod dizel vozila. Posle nepune tri godine eksploatacije, autobusi izgledaju kao novi zahvaljujući održavanju vozila od strane našeg tehničkog sektora, koje je na najvišem mogućem nivou.

            Kakvu saradnju imate sa Gradom Pančevom?

            - Odnos Privrednog društva “Pantransport“ doo i Grada Pančeva zasniva se pre svega na odnosu javno-privatnog partnerstva koji počiva na Javnom ugovoru za dodelu koncesije za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Pančeva i izgradnja nove autobuske stanice od 27. 11. 2019. godine. Pored prava i obaveza ugovornih strana predviđenih u navedenom ugovoru, odnos javnog privatnih partenera je odnos međusobne saradnje i koordinacije, sa ciljem realizacije ugovrenih obaveza, a radi postizanja najviših stanadarada pri zadovoljenju potreba korisnika usluge prevoza. Međusobni odnos trpi određena iskušenja, ali ih prevazilazimo dijalozima, iznalaženjem racionalnih rešenja na obostranu korist i zadovoljstvo.

            Koji su planovi za naredni period? Da li će se nabavljati novi autobusi?

            - U narednom periodu “Pantransport“ će biti fokusiran na izgradnju nove autobuske stanice i poslovno- tehničkog objekta za održavanje autobusa kao i planiranje nove mreže linija javnog gradskog prevoza putnika.

Zorana Šteković

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top