Koja je osnovna delatnost Crvenog krsta?

         - Organizacije Crvenog krsta u svojoj lokalnoj zajednici vrše javna ovlašćenja utvrđena odgovarajućim zakonom i obavljaju i druge poslove od javnog interesa, odnosno imaju položaj organizacije koja pomaže nadležnim organima u humanitarnoj oblasti. Povereno nam je da pokrećemo, organizujemo i sprovodimo redovne i vanredne akcije solidarnosti za pomoć ugroženim licima i žrtvama različitih vidova nesreća.  Povereno nam je organizovanje, obučavanje i pripremanje ekipa za prvu pomoć, higijensko-epidemiološku zaštitu, negu povređenih i obolelih, socijalni rad, psihološku pomoć stanovništvu i tehničku pomoć za izvršavanje zadataka u slučaju prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao i oružanih sukoba. Veoma važna uloga organizacije je i osposobljavanje dobrovoljno organizovanih građana za obavljanje poslova civilne zaštite,  za pružanje prve pomoći u slučaju prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao i oružanih sukoba.

            Kroz svoju funkciju pomoćnog organa javnim vlastima u humanitarnoj oblasti Crveni krst, kao organizacija, ima jedinstvenu poziciju u humanitarnom sektoru koji podrazumeva i njegov specifičan mandat. Crveni krst je najstarija i najveća, nezavisna, neprofitna i dobrovoljna humanitarna organizacija kod nas u Srbiji, ali i u svetu. U svom radu se rukovodi osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

            Od kada u Pančevu postoji Crveni krst i gde se nalaze vaše prostorije?

            - Crveni krst Pančevo je osnovan 6. februara 1881. godine, dakle pre 142 godine. Naše prostorije se nalaze u Ulici Žarka Zrenjanina broj 15.

            Sastavni deo rada Crvenog krsta su volonteri. Na koji način animirate mlade ljude da postanu vaši volonteri?

            - Svake godine vrši se procena potrebnog broja volonterki i volontera, na osnovu potreba naše lokalne sredine kao i na osnovu broja onih koji su već obučeni i aktivni u radu.  Na osnovu toga pripremamo i sprovodimo treninge i obuke, i u saradnji sa osnovnim i srednjim školama sa teritorije Grada Pančeva obaveštavamo mlade da imaju mogućnost da pohađaju određene obuke i nakon toga se uključe u volontiranje.

            Volonterke i volonteri svojim znanjem, veštinama i angažovanjem u aktivnostima i akcijama Crvenog krsta Pančevo daju izuzetan doprinos svojoj lokalnoj zajednici. Pored toga  razvijaju lične  kompetencije, stiču različita korisna znanja i neguju humanost kao najveću ljudsku vrednost.

            Koliko sada imate  volontera i koja su njihova zaduženja?

            - Oko 50 volonterki i volonetara su na našoj evidenciji, a trenutno, za potrebe realizacije programskih aktivnosti, aktivno je angažovano 20 mladih  volontera i volonterki. Uključeni  su na programu dobrovoljnog davalaštva krvi, kao podrška na gradskim akcijama prikupljanja krvi, i na motivisanju srednjoškolaca da postanu doborovoljni davaoci.

            Pored toga, druga trenutno za našu organizaciju izuzetno važna aktivnost i zaduženja edukovanih volonterki i volontera odvijaju se u okviru Programa jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće. Nakon održane nacionalne obuke za trenere, organizovana je i lokalna obuka za edukatore kako bi krenuli sa realizacijom programa. Programske aktivnosti obuhvataju sprovođenje radionica za 78 učenika trećeg razreda OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ iz Pančeva, u periodu počev od novembra 2022. do kraja maja 2023. godine. U okviru realizacije programa planirano je organizovanje i realizovanje jednodnevnih praktičnih vežbi evakuacije, poziva hitnim službama, stvaranje bezbednog okruženja u slučaju opasnosti, sa učenicima i učenicama svih uzrasta. Tokom trajanja ovog programa sama Škola je uključena u aktivnosti i po završetku ciklusa imaće priliku da ostvari sertifikat sigurne i dobro opremljene škole za vanredne situacije. Podršku ovom programu na nivou Crvenog krsta Srbije je dalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

            Volonteri su često učesnici i mnogih akcija u gradu ali i šire. Često se organizuju i interesantna takmičenja?

            - Pored toga što učestvuju u organizovanju takmičenja, i sami se rado odazivaju i učestvuju na konkursu “Krv život znači“, na takmičenjima “Šta znaš o Crvenom krstu“, “Šta znaš o zdravlju“, u “Trci za srećnije detinjstvo“, kao i na takmičenju u pružanju prve pomoći.

            Za Crveni krst vezuju se akcije dobrovoljnog davanja krvi. Kakva je trenutno situacija po tom pitanju?

            - Iskoristila bih ovu priliku da svi zajedno zahvalimo humanim Pančevcima i Pančevkama koji su se tokom 2022. redovno odazivali na sve naše apele i molbe u trenucima kada su rezerve krvi bile na kritičnom minimumu. I eto, uspeli smo da prikupimo preko 400 jedinica krvi više u odnosu na 2021. godinu što je neprocenjive vrednosti. Ipak, moramo da istrajavamo i da pokušamo da pomognemo, našim sugrađaniama koji su dobrovoljni davaoci krvi, tako što će ruku za život pružiti još više nas. NJih je trenutno 3.226, a to čini 2,61% stanovništva Pančeva.

            Na koji način pokušavate da privučete nove davaoce krvi, jer znamo da uvek krv mora da čeka pacijenta, da ne može da bude obrnuto?

            - Još jedno od javnih ovlašćenja je i organizovanje i popularisanje dobrovoljnog davalaštva krvi. U saradnji sa službama i zdravstvenim ustanovama za transfuziju krvi, učestvujemo u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi. Želim da istaknem da je od velikog značaja upravo i podrška RTV Pančevo, kao i  lokalnih i regionalnih štampanih medija i portala. To je pre svega važno za svakog od nas pojedinačno, time dobijamo priliku da se priključimo najvećoj  i najskromnijoj humanitarnoj porodici, dobrovoljnim davaocima krvi. 

            Kakvu saradnju imate sa privrednim subjektima i institucijama, koliko su oni raspoloženi da organizuju akcije davanja krvi?

            - Odlična je saradnja, ali biću iskrena, sa izuzetno malim brojem privrednih subjekata. To su tradicionalno zaposleni u našim javnokomunalnim preduzećima,  pripadnici MUP Policijske uprave Pančevo, Sindikat NIS “Rafinerije Pančevo“, HIP “Petrohemija“, odskora  i “Gazpromenergoholding  Serbia“, pojedina udruženja građana, Mesna zajednica Kačarevo, i to bi bilo sve. Priznaćete, izuzetno mali broj.  Ovo je prilika da apelujem na kompanije, preduzetnike, privrednike, da daju priliku zaposlenima da organizovano, u svom kolektivu ako prostorne  mogućnosti to dozvoljavaju, na organizovanim akcijama daju krv. Ili da im pruže mogućnost da daju krv na redovnim gradskim akcijama koje se održavaju svake srede od 9 do 12 sati, a poslednje srede u mesecu od 13 do 17 časova, u našim prostorijama. Svako od nas može da bude davalac krvi, Zakon o radu je to omogućio, smatram da je poslodavac u obavezi da poštuje i stvara mogućnost, za dobrobit cele zajednice.

            Naši sugrađni mogu da pomognu i tako što mogu da donesu garderobu za sve obe kojima je ona u ovom momentu potrebna. Gde mogu da to donesu i kada?

            - Sezonska garderoba i obuća, a sada je to zimska, itekako je dobro došla. Molimo da bude čista i upotrebljiva,  zaista  ćemo mnoge time  obradovati i pomoći im. A igračkama će se obradovati mališani, ali i patikama i školskim priborom. Nakon što  donaciju donesete u naše prostorije, sortira se i namenski opredeli za potrebe, kako pojedinaca, tako i korisnika socijalnih  i zdravstvenih ustanova i prihvatilišta, dece u vrtićima i školama...

            Crveni krst sprovodi i obuku za prvu pomoć?

            - U okviru Programa prve pomoći, pored komercijalne obukeza zaposlene i za potrebe za polaganje vozačkog ispita, obuke za školsku decu i mlade i građanstvo, volonteri i volonterke Crvenog krsta vrše obuku i za pripadnike  specijalizovane jedinice Civilne zaštite.

            Projekat “Zdravi bili!“ Crveni krst je realizovao uz finansijsku podršku Grada Pančeva. Recite našim čitaocima nešto o ovom projektu?

            - Projekat je usmeren na mlade, koji su ga osmislili i nosioci su glavnih aktivnosti. U pitanju su volonteri Crvenog krsta Pančevo, i u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, priremili su radionice za mlade sa fokusom na promociju i prevenciju bolesti zavisnosti,  štetnosti duvanskih proizvoda, korišćenja nargila i konzumiranja energetskih pića kao  i formiranje pravilnih stavova i promene ponašanja kod mladih.

            Kakvu saradnju imate sa Gradom Pančevom?

            - U skladu sa našim ovlašćenjima u ovom poslu, zajedno sa ustanovama socijalne zaštite i sa Gradom Pančevom,  nastojimo da pružimo potrebne usluge pojedincima. Kao organizacija nastojimo da odgovorimo na potrebe socijalno ugroženih lica, marginalizovanih i osetljivih grupa, pojedinaca koji su u trenutno težoj situaciji zbog  životnih okolnosti,  a koji su deo naše zajednice. Bez međusobne uzajamne podrške i oslonca  verujte, sve bi bilo mnogo teže. Svima nama je u fokusu pojedinac, mi kao organizacija nastojimo da zastupamo njihove interese a rezultati su jedino mogući  uz podršku sistema i institucija koju oni, bez zadrške i uz velike napore i lična zalaganja, i pružaju. Socijalni i humanitarni rad iziskuju potpunu ličnu posvećenost, tolerantnost, empatiju,  i mnogo,  mnogo uloženog vremena, ne samo u okviru radnog vremena, na čemu se ne štedi, ali zaista.

Zorana Šteković

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top