gas1

Nastavljeni su završni radovi na gasifikaciji našeg mesta. Pitali smo Dragana Majstorovića iz “MT Gastela“, koji radovi se trenutno izvode.

 

            - Počev od četvrtka, 3. marta, nastavljeno je sa izgradnjom priključnog čeličnog gasovoda sa podzemnom mernom stanicom - PMS i distributivnog čeličnog gasovoda sa merno regulacionom odorizacijskom satanicom - MROS Starčevo, sve MOP 16 bar, za snabdevanje gasom distributivne gasne mreže u Starčevu, a kasnije i u Omoljici i Ivanovu. Dobijena su dva rešenja o građevinskim dozvolama , u Decembru 2021. godine, i respektivno dve potvrde o prijavi radova, u february i martu 2022. godine, navodi Majstorović.

            Izgradnja čeličnog gasovoda je započeta u jesen 2018.  godine. Ta faza je završena početkom 2019. godine. Koncepcija izgradnje priključnog čeličnog gasovoda promenjena je 2018. godine, prvi put, jer je zatraženo od JP-a “Srbijagas“ da mesto preuzimanja prirodnog gasa ne bude MROS Starčevo, na lokaciji preko puta Kapije 2, ulaza u Rafineriju nafte Pančevo, nego PMS Starčevo, na najpogodnijoj lokaciji, što bliže rakrsnici ulica Spoljnostarčevačake i Boračke u Vojlovici.

gas3

            - Postupanje “Srbijagasa“ po tom zahtevu se odužilo. U međuvremenu se desila druga promena koncepcije priključnog čeličnog gasovoda. Naime, “Elektromreža Srbije“ je sredinom 2020. godine, u neposrednoj blizini lokacije MROS Starčevo (pored “Štrabagove“ asfaltne baze prim. red.), postavila stubove dalekovoda za prenos električne energije, iz novoizgrađene “TE-TO Pančevo“. Usled toga, morala je da se nađe nova lokacija za merno-regulacionu stanicu Starčevo. Izabrana je lokacija preko puta benzinske stanice “Rafelo petrol“, na ulazu u Starčevo. Nova lokacija MROS Starčevo pronađena je, relativno brzo, zahvaljujući pomoći ljudi iz Mesne zajednice  Starčevo i JKP-a “Starčevac“, i uz razumevanje rukovodstva JP-a “Urbanizam“ iz Pančeva - ističe Dragan Majstorović.

            Priključni gasovod sa podzemnom mernom stanicom  je već urađen u dužini 355 metara. Treba da se uradi mali deo, u dužini od 60 metara,  a to je podbušenje Spoljnostarčevačke ulice i deo do toplog priključka na čelični gasovod za “Graneksport“ u “Luci Dunav“, u zoni raskrsnice Spoljnostarčevačke i Boračke ulice. Ovo je ostalo nezavršeno tokom izvođenja prve faze 2018. godine. Naravno, izgradiće se i PMS Starčevo. - Distributivni gasovod sa MROS Starčevo je već izgrađen u dužini od oko 900 metara, a počinje od PMS Starčevo u zoni Poljske ulice u Vojlovici i pruža se do stare lokacije MROS Starčevo, preko puta Kapije 2, ulaza u RNP. Drugi deo distributivnog gasovoda treba da se izgradi u dužini ud 1600 metara, od stare lokacije MROS Starčevo, preko puta Kapije 2, ulaza u RNP, pa do nove lokacije MROS Starčevo, preko puta “BS Rafaelo petrol“, u Starčevu. Ranije naručena i skoro izgrađena merno-regulaciona stanmica Starčevo, po kompletiranju, postaviće se na novoj  lokacijiji, na ulazu u Starčevo, objašnjava Dragan Majstorović iz MT “Gastela“.

            U ovom trenutku jedino je sigurno da će svi poslovi biti zavfršeni tokom godine i da će mreža biti spremna da primi gas. A da li će se to dogoditi, ne zavisi samo od investitora i izvođača, već i od ukupne situacije u svetu u kontekstu ratnih sukoba čiji smo savremenici i svedoci.

Petar Andrejić

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top