projekti

Javno - privatnim partnerstvom, za koje je Grad Pančevo već raspisao javni poziv, predviđeno je da se u naredne dve godine kompletno rekonstruišu sledeće ulice:

Kestenova (ukupne dužine 500 metara, širine 5 metara) u Gornjem kraju, Veljka Vlahovića (dužine 650 metara, širine 4,8 metara) u Šumicama, Vinogradska (dužine 700 metara, širine 4 metra) u Radničkom naselju, Vojvođanska (dužine 950, širine 3,5 metra), Proletnja (1100 metra dužine i 3 metra širine), kao i deo Baštenske ulice (iza starčevačke škole, 190 metara dužine i 3,5 metra širine) koje se nalaze u Donjem kraju.

Mesna zajednica je još ranije pripremila projekte i predala ih Gradu Pančevu, što je osnov za ubrajanje ovih ulica u projekat javno-privatnog partnerstva. Inače, rekonstyrukcija ovih ulica podrazumeva da će se raditi kompletno nova kolovozna podloga, neke ulice biće proširene a negde, kao u slučaju Kestenove ulice, predviđena je i izgradnja odgovarajućeg parking-prostora (u delu prema Trgu neolita, ispred budućeg muzeja). Ukupna dužina ovih ulica  iznosi 4090 metara. U Mesnoj zajednici kažu da imaju još projekata za rekonstrukciju nekih ulica u naselju i da će to predati Gradu na dalje postupanje.   

Inače, tokom prolećnog uređenja naselja obavljeno je krpljenje udarnih rupa i sanacija ulegnuća na putevima. Mesna zajednica Starčevo i JKP “Starčevac“  evidentirali su lokacije na kojima su obavljene popravke pa je tako ova aktivnost rešila probleme koje su oštećenja zadavala vozačima.

Iako je nepoznanica  u kom obimu i kada će se sanirati gornji deo Partizanske ulice, očekuje se da će se i to dogoditi u narednom periodu. Ova ulica je ranije rekonstruisana u delu od Pančevačkog puta do Omladinske ulice, ali je deo od te tačke pa do izlaza ka “belom bregu“ još uvek u lošem stanju. U Mesnoj zajednici kažu da su ovaj problem predočili nadležnima te da se očekuje da će uslediti popravak.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top