Opštinski vatrogasni savez Pančevo inicira ativnost Vatrogasnog saveza i dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji Pančevo na sprovođenju mera zaštite od požara za vreme žetve u 2019. godini.

dvd

Članom 49. Zakona o zaštiti od požara (Sl.gl.RS 111/2009) definisano je preduzimanje posebnih mera zaštite od požara za vreme izvođenja žetve.

Između ostalih, pod posebnim merama podrazumevaju se i:

- organizovanje stalnog dežurstva za vreme žetve sa vatrogasnom opremom i tehnikom;

- kontrola ispravnosti mehanizacije koja će učestvovati u žetvi;

- kontrola protivpožarne opreme.

Takođe, članom 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Sl. gl. RS 62/06) određeno je da jedinica lokalne samouprave propisuje mere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od požara i drugih elementarnih nepogoda.

Opštinski vatrogasni savez preko dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) naseljenih mesta svake godine uzima učešće u žetvi koje obuhvata sprovođenje preventivne i represivne zaštite od požara.

U tom konteksu, Opštinski vatrogasni savez (OVS) je na sastanku Izvršnog odbora doneo odluku o:

- pregledu mehanizacije pred žetvu;

- organiziaciji i vršenju dežurstava za vreme žetve;

- izradi i podeli propagandnog materijala za zaštitu od požara za vreme žetve.

Predsednik OVS Pančevo, Miloš Milićević, za SN kaže:

- Kako se kod izvođenja radova obrazuje Opštinski štab za žetvu, smatramo da u ovom štabu treba da bude zastupljen i Opštinski vatrogasni savez preko svog predstavnika. Takođe, potrebno je da Opštinski štab za žetvu naloži formiranje štabova za žetvu po mesnim zajednicama u čiji sastav bi bili uključeni i predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava. Svima želimo uspeh u sprovođenju žetve i punu bezbednost - istakao je Milićević.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top