Na početku razgovora, objasnite našim čitaocima koja je funkcija šefa saobraćaja u jednom transportnom preduzeću?

          - Na ovoj funkciji nalazim se duže od tri godine i mogu reći da su dužnosti šefa saobraćaja veoma kompleksne i raznovrsne. Pre svega, u pogledu svakodnevnih obaveza i izazova sa kojima se susrećem. Prevoz putnika je po svojim osobinama veoma drugačiji od transporta robe, u čemu, takođe, imam mnogo iskustva. Moj posao je da u svakom trenutku tačno znam koje su to karakteristike svih naših linija i da pratim osnovne potrebe i zahteve naših putnika. Zatim, vršim zapošljavanje i vodim brigu o edukaciji i kvalitetu rada vozača, konduktera i dispečera. Zapravo, preuzimam odgovornost za garantovano nesmetano odvijanje saobraćaja na svim našim linijama. Svojim najbližim saradnicima dostupan sam 24 časa dnevno.

            Na koji način se određuju trase kretanja autobusa, koliko će ih biti?

            - Sve trase gradskih i prigradskih linija, broj polazaka i njihova vremena utvrđeni su dokumentom koji se naziva “Plan linija javnog gradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Pančeva“. Primena ovog plana kreće početkom naredne kalendarske godine i svake godine se iznova usklađuje. Plan bude proizvod predloga koji “Pantransport“ upućuje Odeljenju za saobraćaj Sekretarijata za urbanizam, stambeno-komunalne, građevinske poslove i saobraćaj, zatim ga ta institucija razmatra, potvrđuje i predlaže da ga na koncu Gradsko veće na jednoj od svojih poslednjih godišnjih sednica usvoji. “Pantransport“ u ovom slučaju može saslušati predloge i proslediti ih, ali ne i nužno biti odgovoran za usvajanje, odlaganje ili odbijanje istih. Treba ipak imati u vidu da su trase linija usklađene sa eksploataciono-tehničkim odlikama ulične mreže i da je saobraćanje autobusa moguće samo ulicama kod kojih postoje minimalni uslovi za to.

            Koja je vaša najduža,  a koja najkraća trasa?

            - Kada govorimo o gradskom saobraćaju, najduža je linija broj 2, Kotež 1 - Dolovo, sa svojih 26 kilometara. Vredne pomena su i dužine linije 3, Jabuka - Stari Tamiš, i 7, Jabuka - Rafinerija, sa 24, odnosno 22 kilometra. Ako u obzir uzmemo i međumesne linije, najduža je ona koja saobraća od Pančeva do Samoša i iznosi 58 kilometara. Po pitanju broja stajališta na liniji, u tom aspektu lider je linija 7 sa svoja 32 stajališta. Kada je reč o najkraćoj liniji to je linija 4, Centar - Minel, sa šest ipo kilometara iz smera centra i nepunih 8 u suprotnom smeru.

            Koja trasa ima najviše, a gde se beleži najmanji broj putnika?

            - Izuzimajući liniju Pančevo - Beograd koja je apsolutni rekorder po broju putnika, u gradskom i prigradskom saobraćaju očekivano prednjači linija 14, Kotež 2 - Omoljica, sa oko 60.000 putnika mesečno, a prati je linija 2, Kotež 1 – Dolovo, sa mesečnim zbirom od oko 45.000 putnika. Najmanji broj putnika beleži se na prigradskoj liniji 27,  Pančevo AS - Ivanovo, što je i očekivano imajući u vidu da se radi o naseljenom mestu sa najmanjim brojem stanovnika. Gradska linija broj 14 je jedna od najkorišćenijih. Koristi je veliki broj Starčevaca. U  početku, ona je spajala Kotež 2 sa Rafinerijom, jer je većina građana Koteža imala radno mesto južnoj industrijskoj zoni. Linija je kasnije bila produžena do Starčeva, a na kraju i do Omoljice. Inače, kvalitet prevoza meštana Starčeva sada je sigurno najbolji na teritoriji Grada.

            Na koji način i ko odlučuje da li trasa nekog autobusa može da se promeni?

            - Nikakva izmena postojećih trasa linija, položaja stajališta, njihovo uvođenje ili ukidanje nije moguće bez saglasnosti Odeljenja za saobraćaj. Napominjem da i privremene trase, usled nemogućnosti korišćenja redovne, utvrđuje upravo ta institucija.

            Ovo Vas pitamo, jer je bilo interesovanja da se promeni trasa linije broj 14 kroz Starčevo...

            - Upoznat sam sa time, ali, opet ističem da pojedine ulice, ne samo u Starčevu, prosto nisu infrastrukturno uslovne za bezbedno odvijanje saobraćaja gradskih autobusa dužine 12 metara.

            Da li u Starčevu ima dovoljno autobuskih stajališta?

            - Starčevo ima karakterističan geometrijski oblik i, nažalost, dobar deo naselja nije pokriven nijednom linijom gradskog prevoza, pa tako imamo situaciju da glavnim ulicama saobraćaju sve linije. S druge strane, efikasnost je veća jer je prosečno vreme nailazaka vozila veoma učestalo. Najfrekventnija stajališta su u centru Starčeva i kod “Lolinice“, s obzirom na činjencu da je baš tu broj izmena putnika najveći.

            Nedavno ste uveli i liniju broj 8 koja, takođe, prolazi kroz Starčevo?

            - Imali smo izuzetno ozbiljne izazove prilikom realizacije većine polazaka na liniji 14 Kotež 2 - Omoljica. Gužve koje su se često javljale posle izvesnog vremena postajale su nepodnošljive, a to je naročito bilo izraženo na delu trase od centra Pančeva do Starčeva i obratno. U početku smo u špicu uvodili dodatne autobuse kako bismo komfor putnika podigli na zadovoljavajući nivo. Starijim Starčevcima poznato je da je nekada saobraćala linija 12 koja je imala istu trasu kao što je sada ima linija 8. To je bila karakteristična “radnička“ linija, s obzirom na to da su njome putnici od Tesle putovali na posao u južnu industrijsku zonu. Ali,  pošto smo imali industrijske komplekse i u naselju Tesla poput fabrike sijalica, promet putnika - radnika bio je prisutan i u smeru iz Starčeva. Danas na tom mestu umesto industrijskih pogona imamo veliki poslovno-trgovinski centar koji je kao mesto atrakcije dostupan tokom čitavog dana. Imajući sve u vidu, rešili smo da ponovo pokrenemo nekadašnju liniju 12. Znajući da će prevashodno služiti kao ispomoć za liniju 14, ideja je bila da pridobijemo nove putnike kojima je cilj putovanja pomenuti tržni centar, policijska uprava, bolnica ili Narodna bašta.

            Kako odlučujete kada i na kojoj trasi će se uvesti još neka linija?

            - Trasa pojedinih linija određuje se potrebama putnika, širenjem grada ka svojim periferijama, izgradnjom novih sadržaja, a sama pozicija stajališta bi trebalo da bude postavljena po pravilu petominutnog pešačenja putnika. Pomenuto Odeljenje za saobraćaj jeste institucija sa kojom sarađujemo povodom svih pitanja trase kretanja linija, tako da bih ovom prilikom istakao da je ta saradnja na visokom nivou.

            Da li ima zahteva  putnika za uvođenje nekih novih linija?

            - Ponosno možemo reći da smo za ove nepune četiri godine postavili nove standarde kvalitetom usluge, što za posledicu ima porast interesovanja za proširenje mreže linija. Gradske ulice poput Cara Dušana ili gornjeg dela Svetog Save svakako su interesantne i biće razmatrano širenje mreže linija u tim pravcima kada budemo završavali projekat izgradnje nove autobuske stanice u Gornjem gradu. Zbog infrastrukturnih radova u gradu, češće  nego inače na snazi imamo promene uobičajenih trasa kretanja nekih od linija, pa tako i povećan broj ideja i zahteva od strane naših putnika, kao što je to trenutno slučaj na Strelištu. Odavno postoji interesovanje i za uvođenje linije na “kudeljarskom nasipu“ Skadaraskom ulicom. Međutim, za oba slučaja građani moraju da razumeju da nisu sve ulice uslovne za redovno saobraćanje autobusa, s obzirom na to da postoji pre svega niz bezbednosnih izazova koji su ponekad nemogući za prevazilaženje.

            Koliko kilometara pređu autobusi “Pantransporta“ tokom jedne godine?

            - Sa dnevnom kilometražom koja tokom održavanja “zimskog“ reda vožnje radnim danima iznosi nešto manje od 16.000 km, u protekloj godini sva naša vozila koja su bila angažovana na gradskim, prigradskim i međumesnim linijama prešla su nepunih pet  miliona kilometara. Što znači da smo ukupnom kilometražom približno 125 puta obišli našu planetu čiji je obim 40.000 kilometara.

            Da li putnike “Pantransporta“ u narednom periodu očekuju neke novine?

            - Uvek se trudimo da održavamo korak sa aktuelnostima sa aspekta tehnologije i modernizacije, a imajući u vidu i osluškujući uobičajene navike i potrebe naših putnika. Trenutno radimo na projektu naplate pojedinačnih i povratnih karata u vozilu platnim karticama, a vrlo uskoro očekujemo potpunu primenu tog rešenja u svim našim vozilima, što je već prisutno ne samo u svetu već ponegde i u našoj zemlji. Takođe, u pripremi je i potpuno nov način on-lajn kupovine mesečnih karata, čime želimo ne samo da smanjimo gužve na prodajnim šalterima autobuske stanice, već i da omogućimo komfor našim korisnicima da u svom domu ili na poslu uz svega par klikova poruče i dopune svoju mesečnu kartu.

            Početkom maja imaćemo mnogo neradnih dana zbog proslavljanja 1. maja i Uskrsa. Kako ćete saobraćati tokom tog perioda?

            - Kao što je to običaj, tokom prolećnih praznika dolazi do redukcije polazaka naših vozila na gotovo svim linijama. Naročito je to izraženo kada se obeležavanje pravoslavnog Uskrsa poklapa sa praznikom rada, kada su školarci na raspustu, a građani usput iskoriste priliku da spoje neradne dane. Imajući to u vidu, koristim priliku da najavim da ćemo od srede 1. maja zaključno sa ponedeljkom 6. maja, svim danima saobraćanje linija obavljati po nedeljnom redu vožnje. Od utorka, 7. maja, vratićemo se na redovan režim obavljanja polazaka na svim linijama.

            Koliko se trudite da ispoštujete zahteve i želje vaših putnika?

            - Već sam spomenuo da redovno pratimo i osluškujemo uobičajene navike naših putnika, tako da dobro znamo šta je njima najvažnije. To su pre svega redovnost i tačnost polazaka, a moramo da vodimo računa i o komforu, da putnici uživaju u vožnji čistim i urednim autobusima, zimi dobro zagrejanim, a tokom leta odlično rashlađenim. Vozni park našeg preduzeća jedan od najmlađih i najkvalitetnijih u Srbiji, a istovremeno posedujemo izvanredan sistem za naplatu i validaciju pretplatnih karata. Red vožnje uklopljen je tako da zadovolji potrebe najvećeg broja korisnika prevoza. Podsećam da se naše preduzeće bavi masovnim linijskim prevozom putnika, te da je iluzorno očekivati da baš svim korisnicima baš svi elementi usluge odgovaraju, bilo da je reč o vremenima polazaka, poziciji stajališta, ceni vožnje ili nečemu drugom. Ako govorimo o pojedinačnim ustupcima koje smo učinili našim putnicima - ima ih zaista mnogo ali nabrojaću nekoliko: izmenili smo red vožnje na linijama 25 iz Banatskog Brestovca i 27 iz Ivanova tako da svi putnici u centru Pančeva mogu blagovremeno da izvrše presedanje na neku drugu gradsku liniju, ili pak za Beograd. Pomerili smo ponoćne polaske ka svim naseljenim mestima na 00:15 kako bi putnici koji pristižu iz Beograda stigli da izvrše presedanje. Pri obavljanju najopeterećenijih polazaka uveli smo dodatne autobuse, kako bismo dali dostojan komfor za ogroman broj putnika koji ujutru ili u dnevnom špicu odlaze na posao, u školu ili u posetu lekaru. Lično sam se angažovao da za decu koja stanuju na Starom Tamišu, a za koju, nažalost, ne postoji osnovna škola u njihovom naselju, obezbedimo poseban polazak u 7:25 minibusom koji mimo svoje trase linije 3 decu bezbedno dovozi ispred školskih kapija. Nastavićemo da na sve realne zahteve odgovaramo brzo i u skladu sa mogućnostima stupamo u akciju.

            Koliko autobusa ima “Pantransport“ i da li taj broj zadovoljava sve potrebe?

            - Naše preduzeće u svom inventarskom voznom parku broji 60 novih, ekološki i u svakom drugom pogledu modernih vozila, što uz 110 zaposlenih vozača za rezultat daje odličan preduslov za kvalitetan rad. U svakodnevnom režimu saobraćaja na svim našim linijama koristimo ukupno 48 vozila, što je sasvim dovoljno i primereno obimu posla koji obavljamo. Imajući sve u vidu, možemo građanima da damo garanciju da ćemo komunalnu delatnost prevoza putnika izvršavati na najvišem nivou.

Zorana Šteković

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top