Dvanaesta redovna sednici Saveta mesne zajednice Starčevo održana je u sredu, 22. marta. Prisutni na sednici bili su: Petar Andrejić, Brankica Dragojerac, Mićo Jakovljević, Darko Ješić, Vesna Radosavljević, Danijela Aleksić, Nebojša Deninger i Zoran Vasiljković, kao članovi Saveta, Željko Terzić, kao član Izvršnog odbora Saveta i zapisničarka Jelena Grujić. S obzirom na to da je sednici prisustvovao dovoljan broj članova Saveta  za rad i odlučivanje, predsedavajući Andrejić je predložio, a Savet jednoglasno prihvatio sledeći dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica;
  2. Organizacija akcije prolećnog uređenja “April - mesec čistoće“;
  3. Informacija o komunalnim i infrastrukturnim poslovima u naselju;
  4. Razno

            Zapisnici sa prethodnih sednica jednoglasno su usvojeni. Potom se razmatrala organizacija redovne godišnje akcije uređenja našeg mesta. Jednoglasno je doneta odluka da se formira tim za praćenje realizacije akcije “April - mesec čistoće“ u sastavu: Petar Andrejić, predsednik Saveta MZ Starčevo, Milan Bačujkov, direktor JKP-a “Starčevac“, Darko Ješić, direktor Doma kulture i Mićo Jakovljević, član Saveta MZ Starčevo.

            Pod trećom tačkom predsednik Saveta MZ, Andrejić, upoznao je članove Saveta o dosadašnjim i planiranim radovima u Starčevu -  projektnoj dokumentaciji ulica koje su predviđene za rehabilitaciju (Bečejska, Subotička, Moše Pijade i parking kod pravoslavnog groblja), izveštaju o stanju saobraćajnica nakon zimskog perioda, planovima za uređenje divljih deponija, potrebi da se repariraju table sa nazivima ulica, trenutnim radovima na gasifikaciji i uređenju dela zgrade Mesne zajednice predviđene za javni prostor.   

            Pod tačkom “razno“ jednoglasno su doneti sledeći zaključci: da direktor JKP-a “Starčevac“ podnese izveštaj o neregularnom korišćenju toplotnih pumpi koje ugrožavaju rad kanalizacione mreže, kao i da se Agenciji za saobraćaj uputi zahtev za sanaciju vertikalne i horizontalne signalizacije na važnijim raskrsnicama u Starčevu.

J. G.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top