mr Tatjana Bozic

            Kako su škole u Pančevu dočekale početak školske godine?

             - Škole na teritoriji našeg grada početak nove školske godine dočekale  su spremne. Uglavnom su završeni svi planirani radovi, a oni koji nisu polako se privode kraju.

            Posetili ste OŠ  “Branko Radičević“ pred početak školske godine. Šta ste poručili đacima-prvacima u ovoj školi?

            - Đacima-prvacima u ovoj osnovnoj školi poželela sam dobrodošlicu u svet nauke, umetnosti, tehnike, ali i druženja i zabave. Takođe,  poželela sam im i mnogo novih saznanja, drugara i lepih zajedničkih trenutaka.

            Koliko je ukupno upisano prvaka u ovoj školskoj godini?

            - U ovoj školskoj godini upisano je ukupno 1134 prvaka.

            Letnji raspust se koristi za uređenje škola i za neophodne radove. Šta je rađeno tokom proteklog raspusta?

            - Za vreme školskog raspusta posetila sam Baletsku školu “Dimitrije Parlić“, Gimnaziju “Uroš Predić“, Poljoprivrednu školu “Josif Pančić“, kao i Medicinsku školu “Stevica Jovanović“. Takođe, posetila sam i neke osnovne škole: “Isidora Sekulić“ (Pančevo), “Žarko Zrenjanin“ (Banatsko Novo Selo) i “Goce Delčev“ (Jabuka). Najčešći radovi koji su se izvodili su zdravstveno-higijensko uređenje škola, sanacija i rekonstrukcija toleta, zidova i plafona, zamena dotrajalih instalacija,  a radilo se na popravci podova, zameni podnih i  keramičkih pločica u učionicama i u holu škole. Takođe,  u nekim školama radilo se i na uređivanju prilaza školi, renovirane su zbornice, fiskulturne sale i učionice.

            Grad Pančevo se trudi da reši goruće probleme u skladu sa raspoloživim srdstvima, pa je tako u pojedinim školama vršena zamena stolarije, kao i zamena i nabavka klupa i stolica za đake.

            Kada su u pitanju srednje škole, kakva je tu situacija?

            - Iz buxeta Grada Pančeva i ove, kao i  svake školske godine kad su srednje škole u pitanju, izdvojena su  sredstva za tekuće održavanje. Najčešći radovi  bili su sanacija fiskulturnih sala i  uređenje školskih dvorišta, reparacija i farbanje ulaznih vrata, delova fasade, zidova u školi, sanacija krovova i radovi na sanitarnim čvorovima.

            Koliko novca je Grad Pančevo utrošio ove godine za rad škola?

            - Ove godine Grad je za rad osnovnih škola izdvojio oko 216.000.000 dianra, a za rad srdnjih škola oko 123.000.000 dinara. Od toga je za tekuće održavanje izdvojeno, za osnovno obrazovanje oko 14.000.000 dinara, a za srednje obrazovanje oko 9.000.000 dinara.

            Vi ste često na terenu i obilazite škole i vrtiće na teritoriji Grada. Koliko je to značajno, kako Vama za Vaš rad, tako i obrazovnom ustanovama koje posećujete?

            - Cilj obilaska jeste zajedničko planiranje, na osnovu stanja na terenu. Naime, u zavisnosti od potreba škola planiraju se i izdvajaju sredstva u buxetu Grada, kako za tekuće održavanje, tako i za rad škola.

            Kakva je situacija u  u OŠ “Vuk Stefanović  Karaxić“ u Starčevu, koliko je upisano prvaka, da li se nešto radilo i kada je u planu da ih posetite?

            - Školske 2022/23. godine u OŠ “Vuk St. Karaxić“ upisano je 57 prvaka. Ono što bih istakla kao novinu kad je starčevačka škola u pitanju, jeste da su viši razredi prešli na jednosmensku nastavu, odnosno učenici viših razreda nastavu pohađaju samo pre podne, dok učenici od 1. do 4. razreda idu u dve smene, a smenu menjaju na dve nedelje.

            U ovoj školi tokom letnjeg raspusta radilo se na poboljšanju zdravstveno-higijenskih uslova, na taj način što su okrečene učionice u prizemlju škole. Pomenula bih i to  da u okviru ove škole postoje i  vrtićke grupe u koje je upisano ukupno 96 dece, dok pripremno predškolski program pohađa 63 dece. Izdvojila bih i informaciju da je ova škola konkurisala na više projekata kako kod Pokrajine tako i kod Ministarstva. Naravno da je u planu poseta Osnovnoj školi “Vuk Stefanović Karaxić“ u Starčevu, naročito zbog specifične situacije oko prelaska viših razreda na prepodnevnu nastavu, kao i zbog posete vrtićkim grupama pri školi. Takođe, i zbog sagledavanja potreba ove škole i naseljenog mesta Starčevo.

            U Vaš resor spadaju i vrtići. Kakva je tu situacija kada su u pitanju vrtići?

            - U poslednjih godinu dana otvoren novi vrtić “Zabavnik“, kao i to da su pri nekim osnovnim školama u naseljenim mestima (Banatsko Novo Selo i Dolovo), otvorene vrtićke grupe za decu predškolskog uzrasta i na taj način kapacitet vrtića povećan za još 300 dece u odnosu na ranije godine. Takođe,  u buxetu Grada Pančeva obezbeđena sredstva za naknadu dela troškova boravka dece predškolskog uzrasta u Predškolskoj ustanovi “Kefalica“ u Pančevu, za 30 nove dece.

            Grad Pančevo prati i rad polaznicima Regionalnog centra za talente?

            - Pratimo rad polaznika Regionalnog centra za talente “Mihajlo Pupin“ na taj način što u buxetu planiramo i obezbeđujemo sredstva za nagrađivanje najtalentovanijih učenika.

            Koju poruku imate za  školarce?

            - Poručujem im da vredno rade, nauče svoja prava, ali i obaveze i ostvare su u onome što najviše vole. Želim im da im škola ostane u lepim uspomenama.

Zorana Šteković

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top