jevic

Koliko ste zadovoljni opredeljenim sredstvima za kulturu u 2021. godini i koliko očekujete da će iznositi budžet za ove namene u narednoj godini?

         - Ako posmatramo ukupnu situaciju u kojoj se nalazimo imamo razloga da budemo zadovoljni opredeljenim sredstvima za kulturu, naročito kada se uzmu u obzir investicije u ovoj oblasti. Uspeli smo da obezbedimo trajni prostor za Savremenu galeriju, koji je gradski i koji neće biti predmet restitucije, kao što se to desilo sa prethodna dva prostora. Dvorana Centra za kulturu je renovirana, opredeljena su sredstva i za nove zvučnike, dok se za sledeću godinu planiraju sredstva kojima bismo nastavili dalja ulaganja i stvaranju boljih uslova za ovaj gradski reprezentativni prostor. U prostoru koji koristi Dom omladine planiraju se određeni građevinski radovi koji bi sprečili urušavanje prostora zgrade u Zmaj Jovinoj ulici, zbog dugogodišnje nebrige. Osim toga, rešava se višedecenijski problem sa ateljeima pančevačkih umetnika. Sedam od jedanaest ateljea smo stavili u funkciju građevinskim veštačenjem, a dva ateljea smo izbacili iz evidencije, jer kao fizički objekti ni ne postoje. Uskoro nas očekuje raspisivanje javnog poziva za umetnike koji bi mogli da apliciraju za prostore umetničkih ateljea. Verujem da će sledeća godina biti još izazovnija i za investicije i za realizaciju kulturnih programa.

            Usled pandemije koronavirusa mnoga dešavanja u kulturi su izostala u prethodnih godinu dana. To je uticalo i na programe domova kulture u naseljenim mestima. Kako su se te ustanove kulture snašle u novim okolnostima? Da li je bilo manje ili više programa? Da li su našli način da povećaju kulturnu ponudu u svom mestu uprkos ograničavajućim faktorima?

            - S obzirom na to da je prošla godina bila šokantna, kada nas je zadesila pandemija virusa korona, mislim da smo ove godine pronalazili mnogo više načina da održimo programe. Međutim, nisu svi domovi kulture uspeli da održe sve svoje programe. Starčevo nije uspelo da održi kontinuitet “Starčevačke tamburice“, umalo ni “Gašine akorde“ iako je imalo zapaženi letnji program... Međutim, bilo je i domova kulture koji su pronalazili mogućnosti kako da svoje programe održe uprkos koroni.

            Gradske ustanove kulture ove godine ipak su uspele da organizuju više značajnih manifestacija u oblasti kulture. Koliko ste zadovoljni kvalitetom kulturnih dešavanja u našem gradu u ovoj godini? Koji kulturni događaj mislite da je bio najznačajniji?

            - U gradu su održane skoro sve planirane manifestacije u oblasti kulture. Mislim da jedino “Fridom festival“ Doma omladine letos nije uspeo da se održi što zbog vremenskih uslova što zbog epidemiološke situacije koja je nastala krajem avgusta i početkom septembra, tako da su zaista morali da pomeraju neke programe. Praktično su održali Festival ali je bio organizovan iz više različitih delova i u različitim datumima. Sve ostale ustanove uz poštovanje epidemioloških mera su uspele da na ovaj ili na onaj način održe manifestacije. Neću isticati ni jedan kulturni događaj kao najznačajniji. Pančevo može da se ponosi velikim brojem kvalitetnih i značajnih kulturnih događaja koji se organizuju u svim institucijama kulture. I prošle i ove godine bilo je veoma značajnih jubileja. Imamo nekoliko manifestacija koje beleže oko 50 godina postojanja što mnogo govori o kvalitetu  manifestacija. Kad svemu ovome  dodamo da je hor PSCPD - Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo jedna od najstarijih institucija u zemlji, da je u Banatskom Novom Selu  ove godine obeležen značajan jubilej - muški crkveni hor Rumunske pravoslavne crkve iz tog mesta obeležio je sto pedeset godina od osnivanja.

            Koliko je značajno da Pančevo i ubuduće bude jedna od retkih lokalnih samouprava koja ima razvijenu mrežu domova kulture u svakom naseljenom mestu?

            - To je specifičnost Pančeva koju treba čuvati i negovati. Naseljena mesta na teritoriji Grada Pančeva, ali i samo Pančevo, imaju sreću i možda jedan dodatni konfor da u svakom naseljenom mestu postoji dom kulture koji je institucionalno uređen. Domovi kulture imaju kontinuirane i kvalitetne programe sa vrlo dobro formiranom publikom.

            Koliko ste zadovoljni radom Doma kulture u Starčevu i programima koje organizuju? Šta biste posebno istakli?

            - Starčevo ima veoma dobar Dom kulture. Taj imidž se decenijama gradio. Manifestacije i programi koji se tamo organizuju su na daleko poznati. Istaći ću galeriju “Boem“ koja ima ozbiljnu tradiciju iza sebe, kvalitet i kontinuitet.

            Ono što je karakteristika naše lokalne samouprave godinama, to su konkursi u oblasti omladinskog sektora i u oblasti kulture. Koliko ste zadovoljni projektima koje ste podržali ove godine? Zašto su ovi konkursi za Grad Pančevo značajni?

            - Ove godine smo jedva uspeli da objavimo konkurs koliko toliko na vreme. Pandemija koronavirusa je uticala na sve oblasti, pa i na ovu. Biću zadovoljna ako sledeće godine uspemo da raspišemo konkurse znatno ranije kako bi udruženja građana mogla blagovremenije i efikasnije da pristupe svemu tome. Konkursi u kulturi, amaterizmu i omladinskom sektoru su nam veoma važni i prilično smo zadovoljni realizovanim projektima. Mislim da je to na obostranu korist i Gradu i udruženjima koja konkurišu. Kao rezultat tih projekata ostao je značajan trag, bilo da je u pitanju CD, brošura ili mikro manifestacija čime se dodatno bogati materijalno i kulturno nasleđe našeg grada i prikazuje raznovrsnost i bogatstvo koje imamo.

            Šta će biti Vaši prioriteti u oblasti kulture u narednoj godini?

            - Ušli smo u proces donošenja nove Strategija razvoja Grada Pančeva za period do 2028. godine i kultura u njoj zauzima značajno mesto kao poseban segment, te ćemo se između ostalog i time baviti tokom naredne godine. Među prioritetima biće i dalje ulaganje u infrastrukturu u smislu opremanja ustanova kulture. Bilo bi pretenciozno kada bih rekla da ćemo obezbediti tri miliona evra za rekonstrukciju Muzeja, ali intenzivno radimo na tome da ta priča dobije pozitivan epilog.

            U toku je izrada novog Plana razvoja Grada Pančeva. U okviru pripreme ovog novog strateškog dokumenta formirana je i Radna grupa koja će biti zadužena za oblast kulture i civilnog sektora. Šta bi, prema Vašem mišljenju, trebalo da budu strateški prioriteti u narednom periodu u tim oblastima?

            - Plan razvoja Grada Pančeva za period 2022-2028. godina predstavlja strateški dokument najšireg obuhvata i najvišeg značaja za jedinicu lokalne samouprave. Plan razvoja sadrži pregled i analizu postojećeg stanja, viziju, prioritetne ciljeve, pregled i opis mera kojima će definisani ciljevi biti ostvareni, kao i način sprovođenja i praćenja. u tom dokumentu značajno mesto će zauzimati i kultura i civilni sektor kao segment vezan za socijalni razvoj Grada u narednih sedam godina. Zadatak radne grupe bio bi u tome da obezbedi mapiranje, a zatim i donošenje kljyčnih i strateških odluka i mehanizama za njihovu realizaciju kako bi se obezbedio sistemski razvoj u kulturi, koji u procese uključuje sve subjekte kulturne zajednice. Taj dokument će biti donet kroz otvoreni, javni i uključujući proces u kome su svi akteri u kulturi pozvani da daju svoja mišljenja i sugestije. Očekujemo da to bude održivi dokument, kreiran na osnovu kvalitetne analize stanja i resursa zajednice, potreba građana i publike i uključivanje ustanova, verskih i nacionalnih organizacija i organizacija civilnog društva, institucija, stručnjaka i umetnika. Time će biti omogućen strateški i stručni pristup razvoju kulturi, sprečavajući donošenje najznačajnijih odluka u kulturi na neracionalan i nestručan način.

            Na koji način predlažete da se unapredi i obogati kulturni život stanovnika ruralnih sredina?

            - Najpre bih istakla da su kulturne potrebe svih naseljenih mesta Pančeva na prilično visokom nivou. Imamo publiku sa stalnim sastavom učesnika, imamo široku kulturnu ponudu, svako naseljeno mesto ima svoje specifičnosti koje neguje. Međutim, kulturi nije svojstveno da je prati masovna publika što ne znači da ne treba raditi na podizanju kulturne svesti naročito kod mladih kojima treba prilagoditi programe i dodatno ih animirati da se uključe u kulturno-obrazovne aktivnosti.

Violeta Jovanov Peštanac

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top