intervju

Grad Pančevo je poznat po značajnim izdvajanjima za oblast socijalne politike. Koliko sredstava je ove godine planirano za socijalna davanja i uopšte za resor koji je u Vašoj nadležnosti? Da li je pandemija možda uticala na povećanje ili smanjenje tog iznosa?

 

            - Grad Pančevo, kao odgovorna lokalna samouprava, za potrebe socijalne i dečije zaštite u ovoj godini je izdvojila 377.559.000 dinara, što je 5,9% budžeta. Najveći iznos sredstava izdvojen je pre svega za dnevne usluge u zajednici, više od 113 miliona dinara, kao i podrška deci i porodici sa decom u iznosu od 106 miliona dinara. Pandemija virusa korona uticala je na smanjenje iznosa za ovu oblast. U toku prošle godine morali smo iz budžeta neke socijalne stavke, koje su se isključivo odnosile na investicije, da skinemo. Međutim, mi smo ih predvideli u budžetu za ovu 2021. godinu i realizovaćemo ih. Pre svega, to se odnosi na proširenje dnevnog boravka “Neven“ i na proširenje objekta Sigurne kuće u Pančevu.

            Grad Pančevo od 2015. godine obezbeđuje veću novčanu pomoć osobama koje žele da započnu sopstveni biznis, u visini do 500 hiljada dinara. Koliko ljudi je u prošloj godini započelo sopstveni biznis koristeći ovu meru iz Lokalnog akcionog plana zapošljavanja?

            - Od sredstava koja su prošle godine bila namenjena započinjanju sopstvenog biznisa, odobrili smo projekte 16 korisnika. Imali smo 5.785.000 dinara. Posebno sam ponosan što svake godine kad odobravamo sredstva vodimo računa da odobrimo bar jedan projekat za invalidno lice i bar jedan projekat za lice žrtvu porodičnog nasilja.

            Kada će ove godine biti raspisan konkurs za mere iz Lokalnog akcionog plana zapošljavanja?

            - Konkurs bi trebalo da bude raspisan u prvoj polovini maja, po završetku javne rasprave, oglašene na sajtu Grada, u vezi sa ovogodišnjim Lokalnim akcionim planom zapošljavanja. Ovogodišnji LAPZ se upućuje ka Savetu za zapošljavanje i nakon usvajanja Grad Pančevo će raspisati konkurs za dodelu sredstava.

            Značajno je što kroz LAPZ, Pančevo pomaže i srednjim školama za unapređenje praktične nastave. Šta su škole kroz ovaj konkurs prošle godine obezbedile? Kad očekujete raspisivanje konkursa ove godine?

            - Opremanje kabineta za praktičnu nastavu jedna je od mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja koju sprovodi Grad Pančevo radi unapređenjja konkurentnosti srednjih škola. Grad Pančevo je i ove godine planirao sredstva iz budžeta za tu namenu. I druge škole koje prošle godine nisu učestvovale na konkursu mogu se nadati sredstvima vezanim za unapređenje praktične nastave, a samim tim unaprediće se dualno obrazovanje što će dovesti do smanjenja broja nezaposlenih na području grada. Što se tiče Grada Pančeva, u prošloj godini smo sproveli ukupno sedam mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i Grad je za tu namenu opredelio 14.476.000 dinara. Cilj nam je pre svega da smanjimo nezaposlenost. Za Ekonomsko-trgovinsku školu “Paja Marganović“ u prošloj godini izdvojili smo 250 hiljada dinara za opremanje kabineta za kuvare, poslastičare i konobare. Osim toga i u Mašinskoj školi “Pančevo“  u prošloj godini opredelili smo sredstva za nabavku računara. Nadamo se još jednom ugovoru koji će biti sa organizacijom “Help“. Ako to bude realizovano, u zavisnosti od korone, imaćemo  znatno veća sredstva za program samozapošljavanja. Program za škole ostao je u jednakom iznosu od 500 hiljada dinara. I taj konkurs biće raspisan u prvoj polovini maja.

            Grad Pančevo je i ove godine obezbedio značajna sredstva za rad narodne kuhinje, ali i za funkcionisanje klubova za odrasla i stara lica. Koliko se novca izdvaja, da li je to dovoljno, koliko je korisnika, ko ima pravo na ove usluge?

            - Grad Pančevo za potrebe narodne kuhinje ove godine je obezbedio 30 miliona dinara. Grad svakodnevno obezbeđuje 310 obroka narodne kuhinje za socijalno ugrožene stanovnike, a od toga 90 obroka se distribuira na kućne adrese, prvenstveno ljudima koji nisu sposobni da dođu u narodnu kuhinju. U okviru narodne kuhinje imamo i gerontodomaćice koje svakodnevno obilaze najugroženije korisnike koji nisu fizički ni psihički sposobni da dođu po svoj obrok. Imamo 67 takvih korisnika i 16 gerontodomaćica koje svakodnevno obilaze ta domaćinstva. Grad Pančevo obezbeđuje i pomoć u kući na koji veliki broj ljudi ostvaruje pravo. NJih je više od 80. Svakodnevno ih obilaze lekar i medicinska sestra i pružaju im neophodnu zdravstvenu pomoć i lekove iz svakodnevne terapije. Za naseljena mesta još uvek nemamo organizovanu narodnu kuhinju, ali zato svakog meseca podelimo 726 paketa sa osnovnim životnim namirnicama i priborom i sredstvima za higijenu. Obuhvaćeno je devet naseljenih mesta na teritoriji Grada Pančeva. 

            Razmišlja li se o angažovanju gerontodomaćica za devet naseljenih mesta van administrativnog sdedišta ili eventualno otvaranje narodnih kuhinja za topli obrok u tim naseljenim mestima?

            - Pre dve godine pokušavali smo kroz pilot program, odnosno da putem projekta u saradnji sa jednom organizacijom civilnog društva, angažujemo određeni broj gerontodomaćica za rad u naseljenim mestima izvan administrativnog sedišta. Mislimo da je to dobro i neophodno, međutim za to su potrebna mnogo veća novčana sredstva nego što ih trenutno imamo. Nadamo se da ćemo po završetku pandemije biti u mogućnosti da pokušamo ponovo po naseljenim mestima da organizujemo gerontodomaćice, a možda u neko dogledno vreme i narodnu kuhinjju.

            Pandemija virusa korona donela je puno izazova za lokalne samouprave. Koji su najveći izazovi bili u oblasti koja je u Vašoj nadležnosti i kako ste ih prevazišli?

            - Grad Pančevo ima veliki broj penzionera i prošle godine, kad se virus korona pojavio, njima je u prvo vreme bio zabranjen izlazak van kuće. Nama je bilo bitno tog trenutka da tim ljudima dostavimo i namirnice, lekove i sve što im je bilo potrebno i mislim da smo to u tom trenutku dobro realizovali. Osim toga, na području Grada imamo četiri pokrajinske ustanove socijalne zaštite sa velikim brojem korisnika tako da smo dosta sredstava izdvojili za te ustanove. Pre svega, to se odnosilo na poboljšanje epidemioloških uslova i nabavku velikog broja sredstava za dezinfekciju, opreme, zaštitnih rukavica, zaštitnih maski i svega onog što im je bilo neophodno. Veliki izazov je pre svega bio da u te ustanove ne uđe virus korona. To se pre svega odnosilo na Dom “Srce“ u Jabuci, Gerontološki centar i Dom slepih “Zbrinjavanje“ koji je jedina ustanova takvog karaktera u Republici Srbiji. Maksimalno smo im pomogli u vezi nabavke svih neophodnih sredstava. U ove tri ustanove, ali i u Domu za nezbrinutu decu “Spomenak“ većina korisnika i zaposlenih su vakcinisani, tako da je mogućnost zaraze na mnogo nižem nivou. Ipak, i dalje se primenjju sve neophodne propisane mere u tim ustanovama. 

            Na koji način Grad Pančevo podstiče ekonomsko osnaživanje izbeglih koji žive na našoj teritoriji?

            - U okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja mi smo određenom broju izbeglih i raseljenih dali sredstva za pomoć nezaposlenima. Osim toga, u saradnji s Komesarijatom za izbeglice smo prošle godine dobili dva miliona dinara koje smo utrošili na deset korisnika. Svako od njih je dobio iznos od 200 hiljada dinara za mašine i opremu, kako bi im se pomoglo u ekonomskom osnaživanju. Kroz određeni vremenski period Grad Pančevo je realizovao dosta projekata. U naredna dva meseca uselićemo novu zgradu za izbegla i raseljena lica na Strelištu. Početkom maja počeće i izgradnja druge zgrade s 36 stanova. Trenutno je u toku i otkup domaćinstava za 15 izbeglih lica, a za preostalih 14 koji se nalaze na rang listi i ostali su ispod crte, u saradnji s Komesarijatom za izbeglice obezbedili sredstva tako da će na području Pančeva biti otkupljeno 29 kuća u narednih mesec dana. U prethodnih deset godina, otkako su intenzivirani projekti stambenog zbrinjavanja izbeglica i interno raseljenih lica, za Grad Pančevo su obezbeđena sredstva kroz tri projekta dodele građevinskog materijala, gde je materijal za izgradnju porodičnih stambenih objekata dodeljen za 49 porodica izbeglica, od toga u poslednjem projektu za 10 porodica. Iz Regionalnog stambenog programa otkupljena je 21 seoska kuća, trenutno je u izgradnji zgrada sa 40 stanova. Iz istih sredstava dodeljeno je i 16 montažnih kuća. Sredstvima drugih donatora kao što su Japanska carevina, fondova IPA i SIRP i drugih, u gradu Pančevu izgrađeno je još 198 stanova za izbegla lica (ukupno 274).

            Pančevo godina izdvaja i sredstva za integraciju Roma, Koliko je novca i za koje namene u ovoj oblasti izdvojeno?

            - Za integraciju Roma u ovogodišnjem budžetu Grada Pančeva izdvojeno je 5.600.000 dinara. Najveći iznos sredstava je za unapređenje predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja Roma. U pitanju je iznos od 3.600.000 dinara, a namenjeno je za kupovinu udžbenika. Za jednokratnu finansijsku pomoć za uspešan završetak školske godine obezbeđeno je 800.000 dinara. Svake godine Grad Pančevo vrlodobre i odlične đake romske populacije nagradi sa iznosom od 4.000 dinara po završetku školske godine. Za unapređenje rada romskih organizacija civilnog društva svake godine raspisuje se konkurs sa iznosom u visini od milion dinara. Grad Pančevo, takođe, pruža pomoć u plaćanju taksi prilikom vađenja ličnih dokumenata. Obezbeđeno je 150.000 dinara a služi za plaćanje taksi MUP-u prilikom vađenja ličnih dokumenata.

            U Somborskoj ulici u Starčevu živi romska zajednica u stanovima kojima je vlasnik Gradska stambena agencija. Tu još uvek nije rešeno pitanje fekalne kanalizacije za te stanove. Imate li informaciju dokle se stiglo sa rešavanjem ovog problema?

            - Projekat sređivanja kanalizacije postoji. Urađen je u saradnji sa Gradskom stambenom agencijom. U saradnji sa Danskim savetom aplicirali smo za jedan projekat kod Evropske unije. Međutim, projekat za područje Grada Pančeva nije prošao, jer su prioritet bile opštine u kojima živi veći broj Roma. Na žalost, nismo uspeli da dobijemo ta sredstva za sređivanje kanalizacije u Somborskoj ulici u Starčevu. Nastavićemo da pratimo sve konkurse koji se odnose na rešavanje problema romske populacije i nadamo se da ćemo u nekom narednom vremenskom periodu rešiti taj problem u Starčevu kroz neki od projekata koji finansira Evropska unija.

Violeta Jovanov Peštanac

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top