147489476 816280775590211 8531273803810210091 n

U vezi priključenja na gasnu mrežu, koje stanovnike našeg mesta sve više interesuje, razgovarali smo sa Draganom Kulundžićem iz pančevačke gradske uprave koji je, pored ostalog, zadužen i za ovu oblast.

              - Zainteresovani građani počinju proceduru za priključenje na gasovod tako što najpre kontaktiraju vlasnika mreže, u ovom slučaju to je “MT Gastel“ iz Beograda, sa pitanjem da li postoji mogućnost priključenja, najavljuje prvi korak Kulundžić. Kako  “MT Gastel“ još uvek nije pustio u funkciju gasovod, trenutno ne postoji procedura i cenovnik priključenja. Procedura koju ima JP “Srbijagas“, a pretpostavka je da će takva biti i u slučaju “MT Gastela“, izgleda ovako:

            - Stranka podnosi zahtev distributeru, prilaže vlasnički list i kopiju plana vodova koje je prethodno dobila u RGZ Pančevo (cene zavise od slučaja do slučaja), kaže Kulundžić. I dodaje: - Da bi se objekat priključio potrebno je da ima minimum građevinsku dozvolu, da je objekat završio legalizaciju ili da ima upotrebnu dozvolu. Nelegalni objekti ili oni koji su još u proceduri legalizacije ne mogu se priključiti - ističe Kulundžić.

            Po podnošenju zahteva, predstavnik distributera izlazi na teren i u dogovoru sa vlasnikom objekta utvrđuje lokaciju budućeg priključka. Distributer je dužan da izda Rešenje o odobrenju za priključenje sa crtežom lokacije budućeg priključka.

           Stranka po dobijanju rešenja od distributera angažuje preduzeće za projektovanje priključnog gasovoda i unutrašnje gasne instalacije. Nakon izrade projektne dokumentacije, stranka ovlašćuje projektanta da elektronskim putem podnose zahtev Gradskoj upravi Grada Pančeva sa plaćenim uplatnicama i to u iznosu od: 1.050, 2.000 i 5.980 dinara. Uz projektnu dokumentaciju stranka je dužna da, u slučaju da ima suvlasnika na predmetnom objektu, plodouživaoca ili hipoteku,  dostavi overenu saglasnost

            - Po podnošenju zahteva Gradska uprava po službenoj dužnosti od RGZ-a  Pančevo traži vlasnički list koje stranka mora da plati i u roku od pet dana izdaje rešenje, napominje Kulundžić.

            - Nakon izdatog rešenja od osam dana a ne duže od dve godine stranka stranka je dužna da podnese zahtev za prijavu radova uz plaćanje novih taksi: 5.980, 2.000 i 500 dinara.

            Sa rešenjem Gradske uprave, stranka sklapa ugovor sa distributerom i plaća cenu priključka.

            Dragan Majstorović iz “MT Gastel“ za naš list kaže da su radovi intenzivirani i da građani koji su zainteresovani za gasni priključak treba da razmišljaju o uslovima koji su potrebni za priključak. Cena priključka još uvek nije definisana i ona je tržišna, ali po ugovoru koji je potpisan sa Mesnom zajednicom stoji da cena ne može biti viša od 1000 eura, sa mogućnošću otplate na rate. U tu cenu uključeni su radovi na postavljanju cevi od mreže do seta u dvorištu domaćinstva kao i sam set, ali i prethodni radovi koje je vlasnik mreže izveo na sistemu.

            - Radove privodimo kraju ali osim poslova koje obavljamo na terenu neophodno je i “papirološki“ završiti odnose sa Gradskom upravom i sa “Srbijagasom“. Najoptimalnije je da će gas poteći u toku grejne sezone 2022/23, a do tada, preporuka je građanima da završe sve poslove oko legalizacije svojih objekata, kako bi posle lako realizovali gasni priključak - ističe Majstorović.

P. Stanković

P. Andrejić

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top