marija jevic

Poslednji je kvartal ove godine. Koliko ste zadovoljni opredeljenim sredstvima za kulturu u 2020. godini? Koliko očekujete da će iznositi budžet za ove namene u narednoj godini?

 

            - U poslednjih nekoliko godina bilo je nekih blagih pomaka u budžetu za kulturu i neophodno je da se takav pozitivan trend održi, razvija i unapređuje. Ne mogu da kažem da planiranim budžetom za 2020. nisam zadovoljna. Nakon svega što nas je zadesilo, a naročito u ovoj prilično dramatičnoj situaciji, kada su životi ljudi ugroženi, ne bi bilo korektno da pričamo o zadovoljstvu ili predviđanjima za sledeću godinu. Volela bih da budžet za narednu godinu bude na nivou planiranih sredstava za ovu godinu i realno je da tako i može biti, ako zanemarimo koronu. Lično, bila bih zadovoljna, kad bi ovaj grad rešio problem restitucije koja postoji u Kulturnom centru i Galeriji savremene umetnosti, ali i kada bi se za amaterizam izdvajala značajnija sredstva nego što je to sada slučaj, kada bismo mladima obezbedili razne sadržaje u kojima bi oni kreativno provodili slobodno vreme, savetovalište za mlade u kome bi ih omladinski radnici razumeli i pomogli da mladi što lakše i bezbolnije izađu iz svih kriza koje mladost sa sobom nosi. Naravno, ovo je samo vrh ledenog brega, ali tada bih sigurno mogla da budem zadovoljna. Sve drugo je preživljavanje.

            Obišli ste Domove kulture u naseljenim mestima. Kakav ste utisak stekli?

            - Stupajući na novu dužnost, sasvim logično, da me je zanimalo funkcionisanje ustanova kulture. Iako sam prethodnih godina, dok sam i sama zastupala ustanove kulture, kako u gradu tako i naseljenom mestu, imala saradnju sa svim ustanovama, htela sam ovim povodom da sagledam situaciju na terenu - da stavimo na sto sve probleme koji su “sada i ovde“, da vidimo kojim resursima raspolažu, kakvi su im potencijali, ali i dalji planovi. Utisak je da se sve ustanove, bez izuzetka, jako dobro snalaze, slobodno možemo reći, u nepovoljnim materijalnim prilikama, koje nas prate nekoliko decenija.

            Koliko je značajno da Pančevo i ubuduće bude jedna od retkih lokalnih samouprava koja ima razvijenu mrežu domova kulture u svakom naseljenom mestu?

            - Da, Pančevo je jedna od malobrojnih lokalnih samouprava koja ima mrežu domova kulture u naseljenim mestima, ali možda i jedina lokalna samouprava koja ima ovakvu strukturu delovanja po naseljenim mestima. Moramo reći da uspostavljanje institucija na ovaj način pripada nekim prošlim vremenima i da one nisu prilagođene sadašnjem trenutku i potrebama. To su prilično veliki sistemi i postavlja se pitanje njihove infrastrukturne održivosti. Na žalost, sve izraženije odlaženje stanovništva iz naseljenih mesta je bio  jedan od vodećih faktora da se ovako nešto i dogodi. Međutim, sve to je dovelo do toga da se domovi kulture preciznije pozicioniraju na kulturnoj mapi i tako ponude svoje programe po kojima su prepoznatljivi široj publici.

            Koliko ste zadovoljni radom Doma kulture u Starčevu i programima koji se tamo organizuju?

            - Starčevo s posebnim pravom zauzima značajan položaj na kulturnoj mapi Pančeva. Manifestacije koje se organizuju, ali i redovni programi imaju jednako dobar kvalitet, kao i  kontinuitet. Trebalo bi, svakako, istaći i entuzijazam ljudi koji su aktivno učestvovali, ali i one koji to sada čine, u kreiranju, razvijanju i stvaranju kulturnih sadržaja u Starčevu. Pored galerije “Boem“ svakako je važno pomenuti i novootvoreni svojevrsni muzej, koji prikazuje Starčevo kroz vekove, čije je kulturno nasleđe ispunjeno kulturnim vrednostima, a koje je bilo deo identiteta i kolektivnog sećanja.

            Ono što je karakteristika naše lokalne samouprave godinama, to su konkursi u oblasti omladinskog sektora i u oblasti kulture. Ove godine su izostali zbog pandemije virusa korona, ali da li će ih biti u narednoj godini? Hoće li biti nekih izmena?

            - Zaista je teško i nezahvalno bilo šta planirati u ovoj situaciji. S obzirom na to da su sredstva za konkurse iz kulture i za mlade u ovoj godini izostala - za sledeću godinu bi ona bila imperativ, s tom razlikom da se oni moraju prilagoditi trenutnoj situaciji i omogućiti njihovo realizovanje i u možda nekim vanrednim okolnostima.

            Da li ste zadovoljni u kojoj meri mladi Pančeva koriste usluge Kancelarije za mlade u našem gradu?

            - Kancelarija za mlade čini važan segment društvenog života mladih u ovom gradu. Kao neko ko se trudi da bude odgovoran, smatram da bi trebalo najpre meriti zadovoljstvo kod mladih i  kako oni vide usluge Kancelarije za mlade. To nam je posebno važno, jer su mladi budućnost našeg društva u koje moramo ulagati i pomoći im da ostvare svoj potencijal. Po mom mišljenju, Kancelarija za mlade ima mnogo prostora za realizaciju projekata, koji će biti direktno usmereni na potrebe mladih u ovom gradu. Volela bih da se dostupnost tih usluga prenese i na mlade u naseljenim mestima.

            Šta će biti Vaši prioriteti u oblasti kulture u narednom periodu, u sledećih šest meseci?

            - Kultura je jedan od prioriteta lokalne samouprave i ove vladajuće većine, koja je dobila poverenje građana i mi ćemo učiniti sve što je u realnim okvirima u ovom trenutku. Gledajući to kroz prizmu grada čiji je godišnji budžet oko šest milijardi dinara, u postojećoj situaciji bilo bi važno da kultura ima jedan kontinuitet u sledećoj godini sa trendom postepenog uvećavanja. Kulturne potrebe naših sugrađana su na zavidnom nivou, ali ne treba zanemariti i formiranje kulturne svesti, ne samo kod mladih, već i kod ostalog stanovništva koje ima kapacitet i potrebu za kulturnim sadržajima. Kulturni proizvodi moraju biti vidljivi, dostupni, ali u isto vreme i kvalitetni. Moja namera jeste da razgovaram sa umetnicima ovog grada, da mi oni prenesu svoje impresije, probleme i predloge rešenja, koje će svako u svom domenu najbolje obrazložiti i pozicionirati u skladu sa osobenostima svoje delatnosti. Zaista želim da napravim korak ka njima, da bi znali da nisu zanemareni, želim da dobijem informacije sa “terena“ kako bih ih bolje razumela, stekla bolji uvid, efikasnije i efektivnije usmerila svoje kapacitete u realizaciji krajnjih ciljeva. Jedan od njih bi svakako bila galerija, odnosno iznalaženje galerijskog prostora kakav ovaj grad zaslužuje.

            Šta će biti Vaši prioriteti u oblasti omladine i omladinske politike u narednih šest meseci?

            - Već sam  obrazložila kako vidim funkcionisanje i rad Kancelarije za mlade, a ono što mogu reći je da će mladi biti kreatori omladinske priče uz stručnu podršku i usmeravanje. Mladi su nam veoma bitni i to je oblast kojoj ću posvetiti mnogo pažnje.

            U toku je izrada nove Strategije brige o mladima u Pančevu. Kada možemo očekivati predlog novog strateškog dokumenta i šta bi, prema Vašem mišnjenju, trebalo da budu strateški prioriteti u narednom periodu?

            - Pored ove strategije tu je i izrada Strategije u kulturi. To su značajni dokumenti, koji ne bi smeli da predstavljaju “mrtvo slovo na papiru“. Strategija se mora tako uraditi da ona bude i ostvariva, a to znači da moramo ostati u granicama realnog, ali sa jasnom vizijom za budućnost. Naravno da izrada strategije obuhvata angažovanje određenog broja ljudi, koji moraju biti kompetentni, kreativni i sa različitim znanjima, kako bismo imali dovoljno širine pri izradi ovako važnih dokumenata.

            Na koji način predlažete da se unapredi i obogati kulturni život stanovnika manjih sredina na teritoriji Pančeva?

            - Po mom mišljenju, stanovnici naseljenih mesta na teritoriji Grada Pančeva vrlo aktivno učestvuju u kulturnom životu. Direktori domova kulture tu zauzimaju značajnu ulogu, jer ipak moram istaći, sa vrlo skromnim budžetom oni pronalaze mogućnosti da osmisle i organizuju kvalitetne kulturne programe. Svako naše naseljeno mesto ima čime da se pohvali i u skladu sa afinitetima i predispozicijama se stvara trasa kulturnog života. Starčevo je pravi primer dobre prakse koji treba slediti.

Violeta Jovanov Peštanac

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top