intrervjuBozic

Počela je nova školska godina u nešto drugačijim uslovima nego što je to bilo godinama. Kako protiče nova školska godina?

 

            - Da, školska godina je počela u drugačijim uslovima, međutim, u jednom momentu se činilo da nije ni prestajala. Od marta meseca su škole radile onlajn, ali, takođe, celo leto su radili svi ostali zaposleni u obrazovanju pripremajući materijale za novu školsku godinu. Za decu i roditelje je sve u novoj školskoj godini novo. Većina škola se, zbog prostornih kapaciteta i broja učenika, opredelila za kombinovani model nastave, izuzev škole “Moše Pijade“ u Ivanovu i OŠ “Braca Petrov“ u Pančevu koje zbog manjeg broja učenika mogu da organizuju da svi učenici od prvog do osmog razreda svakodnevno pohađaju nastavu. Roditelji su mogli da biraju da li će im deca pratiti nastavu onlajn ili će ići u školu prema kombinovanom metodu. Većina roditelja je izabrala da deca pohađaju nastavu u školi, a ispod 5% je bilo za nastavu od kuće.

            Želim da apelujem na sve građane, na decu, roditelje i zaposlene, da poštuju mere. Nama je svima veoma značajno to što su naša deca krenula u školu i ne smemo dozvoliti da nepoštovanjem mera ugrozimo obrazovni proces. Smatram da je to najmanje što možemo da učinimo u ovoj, za sve trenutno teškoj situaciji - da poštujemo mere koje propisuje zdravstvena struka i da na taj način vratimo školstvo u normalne tokove.

            Na koji način se sprovodi nastava u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Pančeva?

            - Učenici osnovnih škola, od prvog do četvrtog razreda, idu u školu svakodnevno. Odeljenja koja imaju više od 18 učenika deliće se u dve, A i B, grupe. Jedna grupa ide u školu prepodne, od 8 sati. Ima četiri časa od po 30 minuta. Nakon toga se obavlja dezinfekcija učionica. Druga grupa ide u školu od 10:30 i takođe ima četiri časa od po pola sata. Grupe će se smenjivati svake nedelje. Stariji đaci, odnosno učenici od petog do osmog razreda, takođe  se dele u grupe. Oni imaju kombinovanu nastavu, odnosno slušaju jedan deo predavanja u školi a drugi od kuće. Ako jedna grupa osmog razreda ide jedne nedelje u školu u ponedeljak, sredu i petak, onlajn nastavu ima utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje ta grupa će u školi imati nastavu utorkom i četvrkom, a onlajn pratiti nastavu ponedeljkom, sredom i petkom. Rasporedi su objavljeni na sajtu svake škole, o tome su obavešteni i roditelji i deca.

            Nastava u gimnaziji i srednjim stručnim školama realizuje se po kombinovanom metodu, a to znači da se učenici dele u grupe. To znači da jedne nedelje dolaze u školu na nastavu, a naredne nedelje prate nastavu na daljinu.

            Zbog novih epidemioloških okolnosti i potrebe za povećanom higijenom i upotrebom dezinfekcionih sredstava, da li je Grad Pančevo obezbedio veća novčana izdvajanja za obrazovanje?

            - Grad je od septembra 2020. godine uvećao sredstva za materijalne troškove škola na mesečnom nivou za oko 30% kako bi škole mogle da nabave dovoljne količine svega što je potrebno za dezinfekciju; zaštitne maske i sve ono što je uputstvom Ministarstva prosvete naloženo. Tako je školama omogućeno  da iz svojih redovnih sredstava izdvoje potrebna sredstva za nabavku zaštitnih sredstava i opreme u cilju prevencije korona virusa. Škole sa većim brojem odeljenja i đaka mesečno za ove potrebe mogu da izdvoje do 80.000 dinara, a manje do 50.000 dinara. Važno je da roditelji znaju da Grad Pančevo od ove godine izdvaja novac za obezbeđenje učenika u svih 29 škola na teritoriji Pančeva. Grad, takođe, izdvaja novac za 24-oročasovno osiguranje svih učenika srednjih škola.

            Leto je vreme kada se uradi najveći broj građevinskih radova u školama. Šta je urađeno u osnovnim, a šta u srednjim školama?

            - Mi smo materijalne troškove školama obezbeđivali i u vreme kada škole u objektima nisu imale fizički prisutnu decu,  odnosno, kada nisu zvanično radile punim kapacitetom. Mnogi direktori su to iskoristili da iz tih sredstava ponešto urade. Imali smo zamenu vrata na učionicama u “Zmajevoj“ školi, zatim završetak sanacije školskog dvorišta i sportskih terena u školi Đura Jakšić“, popravka oluka, krečenje plafona, farbanje školske ograde, postavljanje reflektora u fiskulturnoj Sali u “Bracinoj“ školi, popravka školskih toaleta i izmeštanje biblioteke u školi u Ivanovu, krečenje hola i popravka nastavničkog toaleta u školi “„Mara Mandić“... Škole su taj novac koji su imale iskoristile za pripremu nove školske godine. Naravno, to se i ranijih godina radilo, svake godine, ali se sada posebno obratila pažnja na to da bi se higijensko-zdravstvene mere ispoštovale u potpunosti. I srednje škole su radile popravku plafona, hoblovanje parketa, farbanje zidova, zamenu vrata, postavljanje klima uređaja...

            Šta bi u školama trebalo da se uradi od investicionih radova do kraja kalendarske godine?

            - Većina planiranih investicionih radova je završena. Ali, uvek iskrsne nešto, tako da ono što je hitno moraće da se uradi. Trenutno su najhitnije kotlarnice u školama “Sveti Sava“ u Pančevu i “Žarko Zrenjanin“ u Banatskom Novom Selu.

            Koliko ste zadovoljni opremljenošću OŠ “Vuk Stefanović Karadžić“ u Starčevu?

            - Iz razgovora sa direktorkom ove škole zaključila sam da je opremljenost starčevačke škole zadovoljavajuća. Naravno, uvek može bolje i tehnološki razvoj stalno zahteva inoviranje postojeće školske opreme.

            Krajem godine organizuju se prijemi i nagrađuje rad najboljih učenika osnovnih i srednjih škola. Šta ste organizovali za najbolje osnovce? Čime su nagrađeni najbolji srednjoškolci?

            - Grad Pančevo tradicionalno svake godine nagrađuje najbolje učenike osnovnih i srednjih škola, odnosno “vukovce“ i učenike generacije. Poslednjih pet godina učenike osnovnih škola nagrađivali smo i obrazovnim jednodnevnim izletom. Na žalost, ove godine to nije moglo da se izvede, ali za 167 najboljih učenika - “vukovaca“ i učenika generacije Grad  je izdvojio za nabavku knjiga 200.000 dinara. Za 61 najboljeg maturanta srednjih škola za nabavku poklon knjiga izdvojeno je 91.500 dinara. Na gradskoj svečanosti za 61 najboljeg maturanta srednjih škola obezbeđene su i novčane nagrada od po 12.000 dinara za svakog, odnosno Grad je iz budžeta izdvojio 648.000 dinara.

            Kako protiče početak nove školske godine u vrtićima Dečije radosti?

            - PU “Dečija radost“ počela je rad u skladu sa svim merama koje su predviđene za rad u predškolskim ustanovama. Poštuju se mere koje su propisali Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Krizni štab Grada Pančeva. U objekte vrtića dozvoljeno je da ulazi jedan roditelj, odnosno staratelj deteta, prolazi kroz dezobarijeru, vrši se dezinfekcija ruku, meri se temperatura beskontaktnim toplomerom. Obavezno je nošenje maski kako za roditelje tako i za sve zaposlene u objektu. Pre početka školske godine vaspitači su održali roditeljske sastanke u dvorištima vrtića i na otvorenim terasama.

            Obrazovanje je veoma važno i za razvoj privrede. Na koji način lokalna samouprava podstiče unapređenje kvaliteta stručne nastave u srednjim školama?

            - Značajni pomaci u osavremenjavanju kabineta za sprovođenje stručne nastave u srednjim školama u Pančevu učinjeni su sprovođenjem konkursa u okviru mera aktivne politike zapošljavanja pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave“. To je mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Na konkursu za dodelu sredstava za opremanje kabineta i radionica ove godine su sredstva dobile Ekonomsko - trgovinska škola “Paja Marganović“ za projekat “Opremanje kabineta za kuvare, konobare i poslastičare savremenom opremom“ - finansiranje u iznosu od 248.662 dinara i Mašinska škola za projekat “Opremanje kabineta za mehatroniku, kompjutersko upravljanje i kompjutersko konstruisanje sa šest desktop računara sa pratećom opremom u vrednosti od 251.338 dinara.

            S obzirom na to da je ova praksa uvedena pre nekoliko godina, kakvi su efekti osavremenjavanja stručne prakse u srednjim školama u Pančevu?

            - Grad Pančevo je, otkada se počelo sa ovom praksom i konkursom, uložilo 18.600.000 dinara u stručne kabinete po srednjim školama. Najveći broj opreme odnosio se na savremenu elektronsku opremu, prvenstveno kompjutere i slično, ali je  obezbeđeno i zanavljanje mašina, uređaja i druge školske opreme neophodne za osavremenjavanje nastavnog procesa.

            Srednje škole nastoje da prate potrebe privrede i da otvaraju nove obrazovne smerove. Kakva je situacija u ovoj školskoj godini, koje srednje škole su upisale nove obrazovne smerove ili povećale broj odeljenja nekih obrazovnih smerova?

            - Naše srednje škole nastoje da prate potrebe privrede, pre svega uvođenjem novih obrazovnih profila. U ovoj školskoj 2020/21. godini Gimnazija “Uroš Predić“  upisala je jedno odeljenje više novog obrazovnog profila - IT odeljenje. U pitanju su učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Ovo odeljenje pohađa 20 učenika. U kontekstu implementacije dualnog obrazovanja u srednjim školama Mašinska škola  je upisala tri odeljenja po dualnom smeru, odnosno 90 učenika. To su: bravar - zavarivač, treći stepen; operater mašinske obrade, treći stepen i tehničar mehatronike po dualnom kao novi obrazovni profil, četvrti stepen stručne spreme. I Elektrotehnička škola “Nikola Tesla“ ove godine je uvela novi obrazovni profil - serviser termičkih i rashladnih uređaja, treći stepen, a upisano je 24 učenika.

            U okviru budžeta resora za obrazovanje nalazi se i rad Interresorne komisije. Kakvi su efekti njihovog rada?

            - Interresorna komisija obrazovana je u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom. Cilj i glavni efekat rada ove komisije je pružanje dodatne podrške radi potpune inkluzije u društvo odnosno prevazilaženje fizičkih, komunikacijskih, socijalnih prepreka unutar obrazovnih ustanova i zajednice. Mere podrške poput IOP-a 2 (Individualni obrazovni program), ostvarivanje subvencija za pohađanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju ne mogu se ostvariti bez mišljenja Komisije, tako da je to jedno veoma važno telo. Izašao je novi Pravilnik koji propisuje obavezu ove komisije da Gradskoj upravi podnosi šestomesečni izveštaj, a Gradskom veću i nadležnim ministarstvima godišnji izveštaj o radu Komisije. Tim izveštajem ova komisija ujedno konstatuje koje su prepreke u radu u ostvarivanju predložene podrške, te se trudimo da te prepreke prevaziđemo.

Violeta Jovanov Peštanac

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top