centre

Treća redovna sednica Saveta mesne zajednice Starčevo održana je u ponedeljak, 31.avgusta. Prisutni na sednici bili su: Petar Andrejić, Brankica Dragojerac, Zoran Vasiljković, Vesna Radosavljević, Zorica Kaličanin, Danijela Aleksić, Goran Stojanović, Darko Ješić, Jelena Katana, Miroslav Kužet, Nenad Stoiljković i Mićo Jakovljević, kao članovi Saveta, zatim Zorica Čikara, kao predsednik Izvršnog odbora i zapisničar Predrag Stanković.

S obzirom na to da je sednici prisustvovao  dovoljan broj članova Saveta za rad i odlučivanje (12), predsedavajući Andrejić je predložio, a Savet jednoglasno prihvatio sledeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
  2. Predlog Finansijskog plana MZ Starčevo za 2021. godinu;
  3. Izveštaj o dosadašnjem radu Izvršnog odbora Saveta MZ Starčevo;
  4. Informacija o gasifikaciji;
  5. Formiranje Komisije za dodelu priznanja “Zaslužni Starčevac“ i
  6. Razno

            Nakon što je usvojen zapisnik sa prethodne sednice, razmatran je prvi nacrt budžeta Mesne zajednice za narednu godinu, koji je identičan ovogodišnjem i predviđa se na iznos od 7,5 miliona dinara. Predlog je usvojen jednoglasno.

            U okviru druge tačke predsednik Izvršnog odbora Saveta Mesne zajednice Starčevo, Zorica Čikara prezentovala je izveštaj o radu Izvršnog odbora između dve sednice Saveta. U nastavku sednice, predsednik Saveta Mesne zajednice, Petar Andrejić, upoznao je članove Saveta o trenutnim poslovima na gasifikaciji Starčeva.

            Potom je odlučeno da se formira Komisija za utvrđivanje predloga za dodelu priznanja “Zaslužni Starčevac“ koju će sačinjavati predsednik Saveta MZ Starčevo, predsednik Izvršnog odbora Saveta, direktor Osnovne škole, direktor Doma kulture, direktor JKP-a “Starčevac“, predstavnik Crkvenog odbora SPC i predstavnik Crkvenog odbora rimokatoličke crkve u Starčevu.

            Pod tačkom “razno“ bilo je reči o komunalnim problemima i načinima za njihovo rešavanje, a u okviru ove tačke jednoglasno su donete sledeće odluke: 

- da se, po sticanju uslova pristupi izgradnji pešačke staze u Partizanskoj ulici (kod Titovog parka), između Kestenove i Njegoševe ulice. JKP “Starčevac“ je obavezan da pripremi predmer i predračun radova.

-  da se obavesti Policijska uprava u Pančevu u vezi učestalih incidenata u smislu oštećenja javne i privatne imovine ispisivanjem navijačkih parola;

- da se formira Radno telo u sastavu: Mićo Jakovljević, Vesna Radosavljević i Zorica Čikara, koje će, u saradnji sa Školom, organizovati edukacije na temu “mladi i droga“;

- da se naloži JKP-u “Starčevac“ uređenje prostora na parceli 3007/1 između Utrinske i Vojvođanske ulice (iza firme “Ras“);

- da se Zavodu za zaštitu spomenika kulture i Turističkoj organizaciji Pančevo uputi dopis za privremeno uklanjanje informativnih tabli koje vode ka arheološkom nalazištu a da se potencijalni posetioci upućuju na muzej na Trgu neolita.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top