Prema evidenciji koliko je nezaposlenih s teritorije Pančeva i svih devet naseljenih mesta? Kakva je struktura nezaposlenih po stručnoj spremi?

               - Na teritoriji koju pokriva Grad Pančevo, na dan 29. februar 2020. godine, nalazilo se 6.854 nezaposlenih aktivnih lica. Najzastupljenije su osobe bez kvalifikacija, NK lica, kojih je na evidenciji 2.085.

            Da li je uočen trend rasta ili pada broja nezaposlenih?

            - Kada govorimo o rastu ili padu broja nezaposlenih možemo reći da je u poslednjih godinu dana uočen trend pada broja nezaposlenih lica. Uzmimo za primer poslednji dan februara prošle godine, 28. 02. 2019. godine, kada je na evidenciji nezaposlenih lica bilo 15.613 lica i poslednji dan februara ove godine - 29. 02. 2020. godine, kada je na evidenciji bilo 13.478 aktivnih nezaposlenih lica. Ovi podaci se odnose na teritoriju koju pokriva Filijala Pančevo,  odnosno na Grad Pančevo i opštine Kovin, Kovačica, Opovo i Alibunar. Kada su u pitanju podaci koji se odnose na broj aktivnih nezaposlenih lica u Pančevu (uključujući  naseljena mesta), na dan 31. 12. 2018. godine bilo je 8.260 lica, dok je na dan 31.12. 2019. godine bilo 6.644 aktivnih nezaposlenih lica.

            Na koji način Služba u okviru svojih nadležnosti može pospešiti smanjenje nezaposlenosti na svojoj teritoriji?

            - Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala u Pančevu, u okviru svojih nadležnosti primenjuje različite programe koji su prisutni na teritoriji cele Republike Srbije. Uključivanjem u programe dodatnog obrazovanja i obuke nezaposleni dobijaju priliku da steknu nova znanja i tako povećaju svoje šanse u pronalaženju posla. U zavisnosti od potreba nezaposlenih lica, u ponudi su sledeći programi dodatnog obrazovanja: stručna praksa; program pripravnika; sticanje praktičnih znanja; obuke za tržište rada; oobuke na zahtev poslodavca; funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog. Pored sticanja novih znanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i njeni zaposleni pomažu nezaposlenim licima da nauče da se najbolje predstave poslodavcu na razgovoru za posao, da napišu dobar CV i propratno pismo. Ova znanja se mogu steći u našim klubovima za traženje posla, kao i na obukama za aktivno traženje posla. Obuke koje se redovno organizuju i koje izvode zaposleni u Nacionalnoj službi su: obuka za aktivno traženje posla; motivaciona obuka za niskokvalifikovana i lica bez kvalifikacija; klub za traženje posla; trening samoefikasnosti; radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla i obuka za razvoj preduzetništva.

            Koje beneficije imaju nezaposleni koji se uredno prijavljuju na evidenciju? Zbog čega je za nezaposlene važno da se redovno prijavljuju na evidenciju?

            - Nezaposlena lica koja se uredno prijavljuju na evidenciju nezaposlenih imaju mogućnost da: slobodno biraju zanimanje i zaposlenje, da se obaveštavaju kod Nacionalne službe o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje, besplatno koriste usluge Nacionalne službe, sa Nacionalnom službom utvrde individualni plan zapošljavanja, učestvuju u programima i merama aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja, ostvare novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti, kao i da ostvare druga prava, u skladu sa zakonom. Postoje određene olakšice i subvencije koje poslodavac može ostvariti ukoliko zaposli lice koje je duže od 6, 12 ili 18 meseci na evidenciji nezaposlenih lica. Često se lica prijavljuju da bi pored aktivnog traženja posla dok ne reše svoj radni status, ostvarili prava kod drugih ustanova.

            Nacionalna služba za zapošljavanje svake godine ima nešto drugačiji katalog obuka na osnovu ispitivanja tržišta i poslodavaca, šta je to što može da bude interesantno za tržište rada. Tako ste, na primer, prošle godine organizovali obuku za pustovanje vune?

            - Tako je. U pitanju je obuka koja je trajala dva meseca. Uslov za uključivanje u obuku bio je da su polaznice bile prijavljene na evidenciju nezaposlenih, a prednost su imale dugoročno nezaposlene osobe. Ukupno 156 časova teorijske i praktične nastave održano je u Preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Iteccion“ u Pančevu. Obuku je uspešno završilo sedam žena kojima smo sertifikate uručili, 27. novembra 2019. godine, i tom prilikom otvorili i izložbu radova nastalih u okviru te obuke. Obuka za pustovanje vune pripada etno zanatima. Tradicija i kulturno nasleđe jednog naroda je nešto što bi svako od nas trebalo da zna, neguje i da čuva. Budući da je ovo jedna vrsta starog zanata mi smo kao Nacionalna služba za zapošljavanje dali mali doprinos očuvanju od zaborava. Stečena znanja i veštine ženama mogu da omoguće da se što pre zaposle, ali i da im pomognu u daljem traženju posla.

            Da li Služba za zapošljavanje svake godine organizuje obuke za prekvalifikaciju?

            - U cilju smanjenja nezaposlenosti građana Nacionalna služba za zapošljavanje svake godine organizuje obuke za prekvalifikaciju. U 2019. godini organizovano je pet obuka i to: za gerontodomaćice, obuke za krojenje i šivenje, pustovanje vune, administrativno-tehničke sekretare i obuku za masere. Prednost za obuke imaju dugoročno nezaposlena lica sa niskim kvalifikacijama. Ove obuke završilo je 37 lica.

            U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Pančevu, 28. februara su uručeni sertifikati polaznicima nekoliko obuka zahvaljujući kojima su se nezaposleni sa evidencije prekvalifikovali za nova zanimanja. O kojim obukama je reč?

            - Svečanost uručenja sertifikata organizovana je za polaznike obuka za šivače, gerontodomaćice i administrativno-tehničke sekretare. Obuke je završilo 25 lica sa evidencije nezaposlenih i koji su pristali da se prekvalifikuju. Prednost za uključivanje u obuke su imala dugoročno nezaposlena lica sa niskim kvalifikacijama. Na taj način pomažemo nezaposlenim licima, od kojih je najveći broj u ovom slučaju žena, da se osposobe za rad kod određenog poslodavca ili da samostalno započnu svoj posao.

            U Pančevu će i ove godine biti održan Sajam zapošljavanja. Kakvi su efekti u zapošljavanju lica s evidencije zahvaljujući Sajmovima zapošljavanja? Da li već imate neke podatke i sa Sajma zapošljavanja održanog prošle godine?

            - Sajam zapošljavanja je jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koja se u Pančevu organizuje po tradiciji svake godine. Nezaposlenim licima je omogućen direktan kontakt sa većim brojem poslodavaca koji imaju potrebu za zapošljavanjem kadrova određene struke. Na Sajmu zapošljavanja u Pančevu 2019. godine prisustvo je uzelo 40 poslodavaca koji su ponudili 438 radnih mesta. Realizaciju sajma pratimo šest meseci, efekti zapošljavanja idu do 30%.

            Koji programi i konkursi Službe za zapošljavanje su trenutno aktuelni? Gde se o njima zainteresovani mogu više informisati?

            - Javni pozivi i programi objavljeni su, 28. februara 2020. godine. Detaljni uvid u programe možete videti na sajtu NSZ, njnjnj.nsz.gov.rs kao i na oglasnoj tabli u prostorijama Nacionalne službe u Pančevu. NSZ Filijala Pančevo od programa i finansijskih mera u 2020. godini nudi:

- Subvencije za samozapošljavanje;

- Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorija teže zapošljivih;

- Javne radove;

- Program obuka na zahtev poslodavca;

- Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog;

- Program pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim i visokim novoom kvalifikacija;

- Program sticanja praktičnih znanja;

- Program stručne prakse.

            Koliko nezaposlenih je prošle godine iskoristilo mogućnost da uz pomoć sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje pokrene sopstveni posao i tako reši pitanje nezaposlenosti?

            - U Pančevu je 17 nezaposlenih lica je iskoristilo mogućnost da pokrene sopstveni posao uz pomoć sredstava Nacionalne službe.

            Prema vašoj evidenciji koja zanimanja su najtraženija na teritoriji Pančeva a nema ih dovoljno (ili ih nema uopšte) na evidenciji?

          - Deficitarna zanimanja su iz oblasti: prosvete pre svega profesori matematike, fizike i nemačkog jezika, zatim zdravstva i farmacije i to doktori medicine i diplomirani farmaceuti, kao i diplomirani veterinari.

            Koja zanimanja su suficitarna i više se ne traže na tržištu rada?

           - Suficitarna zanimanja su nekvalifikovani radnici, ekonomski tehničar, hemijsko - tehnološki tehničar, hemijski tehničar, prehrambeni tehničar, prodavac, maturant gimnazije, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar, građevinski tehničar, knjigovođa i diplomirani pravnik.

            Kakvu vrstu usluge možete pružiti poslodavcima koji su u potrazi za radnicima?

        - Poslodavcima nudimo mogućnost posredovanja u zapošljavanju, odnosno povezujemo ih sa adekvatnim licima sa naše evidencije. Poslovi posredovanja u zapošljavanju obuhvataju povezivanje ponude i tražnje na tržištu rada, preliminarnu selekciju lica koja traže zaposlenje, uzimajući u obzir uslove za rad na određenom poslu kod poslodavca, kao i vrstu i nivo obrazovanja, zanimanje, znanja i veštine i radno iskustvo lica koje traži zaposlenje kao i mogućnost testiranja kandidata od strane psihologa psihološkim mernim instrumentima kao što su testovi ličnosti, intelektualnih sposobnosti, opšte informisanosti...

Violeta Jovanov Peštanac

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top