Odbornici su na sednici Skupštine Grada Pančeva, 30. decembra 2019. godine, usvojili budžet Grada za 2020. godinu. Koliko je planirano da iznosi budžet i za koje namene će biti opredeljen najveći deo sredstava?

 - Prvu verziju budžeta usvojili smo u skladu sa budžetskim kalendarom početkom septembra meseca, odmah nakon dobijanja uputstva za izradu budžeta od strane Ministarstva finansija. Naravno, veoma je teško imati precizne informacije o ostvarenju prihoda i definisati budžetsku politiku u tom periodu, tako da zakon o budžetskom sistemu dozvoljava da se konačni nacrt uradi od kraja godine i uputi Skupštini grada i odbornicima na usvajanje. Za ovu godinu, planirali smo budžet na nivou od 5,8 milijardi dinara. Najveći deo sredstava prvi put posle dužeg vremena opredelili smo za nekoliko veoma važnih kapitalnih investicija.

            Koje su to najzačajnije kapitalne investicije na koje će se utrošiti novac iz gradskog budžeta?

            - Nekoliko desetina investicija nalazi se u budžetu. Od ove godine krenuće se sa projektom javno-privatnog partnerstva za izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture. U pitanju je projekat koji će se u skladu sa zakonom o javno-privatno partnerstvu finansirati narednih deset godina, a privatni partner biće u obavezi da za ukupno izdvojen iznos sredstava uredi predloženu infrastrukturu u naredne dve godine. U toku su razgovori sa predstavnicima Ministarstva finansija oko ispunjavanja tehničko - finansijskih uslova za kreditno zaduženje, s obzirom da iz tog izvora finansiranja planiramo jednim delom da obezbedimo sredstva za rekonstrukciju gradskog keja. U pitanju je, takođe, višegodišnji projekat. Za sledeću godinu dobili smo informacije od Uprave za kapitalna ulaganja da će nam odobriti sredstva za finansiranje Ulice Dimitrija Tucovića. Izdvojili smo sredstva i za rekonstrukciju NJegoševe ulice. Najviše investicija imaćemo u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, gde smo planirali nekoliko desetina investicija manje vrednosti.

            U naseljenim mestima, u skladu sa dogovorom sa predstavnicima njihovih skupština, doneneli smo odluku da svakom naseljenom mestu obezbedimo od tri do četrnaest miliona dinara za investicije koje, u odnosu na veličinu gradskog budžeta ne znače puno, ali za njih su od vitalne važnosti.

            Kako je kreiran budžet grada za 2020. godinu i po čemu se razlikuje u odnosu na ranije godine?

            - Nismo imali bilo kakvih problema u procesu kreiranja budžeta za ovu godinu. Drago mi je da su i budžetski korisnici korektni i da imaju razumevanje za opšte potrebe Grada. U odnosu na prethodnu godinu, ove smo imali uvećanje prihoda za čak 800 miliona dinara. Sva nova sredstva koja smo planirali budžetom iskoristili smo kako bismo finansirali investicije koje sam naveo u odgovoru na prethodno pitanje. Ostala sredstva, po običaju, nadam se da će do kraja godine biti dovoljna da zadovolje potrebe funkcionisanja preduzeća i ustanova čiji smo osnivači.

            Jedna od karakteristika Pančeva je da se procenat izdvajanja u razne oblasti poslednjih godina u budžetu ne smanjuje, već se negde i uvećava?

            - Tačno. Naš budžet, u odnosu na druge gradove slične veličine i broja stanovnika, dosta je veći. Duži niz godina unazad, trudimo se da preporuke svih ministarstava ispoštujemo i da izdvajamo sredstva za mnoge usluge koje Grad može da ponudi a ne obavezuje nas određeni zakon. Sve oblasti društvenih delatnosti na nivou su, najmanje kao i prethodne godine. Plate se redovno isplaćuju, pratimo svake godine povećanje i trudimo se blagovremeno zaposlenima da obezbedimo solidarnu pomoć u skladu sa zakonom.

            Ni prošle ali ni ove godine nije bilo potrebe za kreditnim zaduženjima. Kako to objašnjavate?

            - Prethodne dve godine nismo hteli da se kreditno zadužujemo jer smo imali nameru da sačuvamo kreditni potencijal kako bismo finansirali investicije koje smo planirali počevši od 2020. godine. Kreditni rejting lokalne samouprave je na nivou da nam dozvoljava da se zadužimo po nikada boljim uslovima. U 2017. godini uzeli smo kredit po efektivnoj stopi od 2% i nadam se, da ćemo i narednih zahvaljujući odgovornom vođenju finansija uspeti da obezbedimo uslove kredita koje nema većina lokalnih samouprava u Srbiji.

            Nemačka kompanija “ZF“ zaposlila je prošle godine prve radnike u fabrici u Pančevu, a u ovoj godini zaposliće ih još. Koliko je to uticalo na povećanje prihoda od poreza na zarade i poreza na imovinu?

            - Jedini način da se prihodi uvećaju, a samim tim i mogućnosti da lokalna samouprava uveća i kvantitet i kvalitet svojih usluga jeste da politikom privlačenja investicija, omogući građanima mogućnost zapošljavanja i da tako vodi socijalno odgovornu politiku ali u isto vreme i da obezbedi nove poreske prihode. Realna su očekivanja da će u Severnoj industrijskoj zoni posao naći nekoliko hiljada ljudi i da će se izgraditi nekoliko hiljada kvadratnih metara, što će znatno uticati na povećanje prihoda Grada. Već u toku prošle godine osetilo se povećanje u smislu ostvarenja prihoda po osnovu poreza na zarade. Porez na zarade se naplaćuje na osnovu prijave boravka radnika, tako da je vrlo teško precizno predvideti koliko će se ostvariti, imajući u vidu da zbog atraktivnosti kompanije i poslova koji se nude, veliki broj građana drugih lokalnih samouprava ima interesovanje za posao u Pančevu, što se na žalost ne odražava na povećanje poreza na zarade.

            Kada možemo da očekujemo prvi rebalans budžeta u ovoj godini? Od čega najvie zavisi da li će rebalansa biti ili ne?

            - Neophodno je da uskladimo budžetski deficit sa propisima Ministarstva finansija. U pitanju će biti tehnički rebalans kojim ćemo, zahvaljujući određenim izmenama, omogućiti lokalnoj samoupravi da uzme kredit u iznosu od 200 miliona dinara kako bismo započeli najveću investiciju ove godine a to je rekonstrukcija pančevačkog  keja. Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva, uradićemo još jedan rebalans, nadam se u toku februara, kako bismo sredstva koja nismo potrošili u toku prošle godine, obezbedili korisnicima kojima je najpotrebnije.

Violeta Jovanov Peštanac

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top