Projekat “Popularizacija procesa digitalizacije i promocija digitalizovanog nepokretnog kulturnog nasleđa južnog Banata“ Zavoda za zaštitu spomenika kulutre u Pančevu je promovisan 17. decembra u Gradskoj biblioteci.

Podržan je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja putem Konkursa za finansiranje ili sufinanjiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2019. godini u iznosu od 300.000 dinara. Cilj projekta je unapređenje stepena zaštite nepokretnih kulturnih dobara južnog Banata i povećanja dostupnosti digitalizovanog kulturnog nasleđa, sa fokusom na popularizaciju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i njihovu prezentaciju.

            U okviru projekta realizovane su sledeće aktivnosti: kreiran novi je sajt Zavoda sa kompletnom bazom podataka koja sadrži najvažnije informacije o 124 nepokretna kulutrna dobra na teritoriji južnog Banata: https://www.zzskpancevo.org/. Na ovaj način je poboljšana je komunikacija sa najširim krugom korisnika, promoviše se digitalizacija i prezentacija digitalizovanog nepokretnog kulturnog nasleđa južnog Banata, povećava se vidljivosti digitalizovanog kulurnog nasleđa i same delatnosti ustanove zaštite. Takođe, stvorena je platforma za razvoj i implementaciju  drugih  digitalnih sadržaja.

            Druga realizovana aktivnost je obeležavanje nepokretnih kulturnih dobara tablama na kojima se nalaze LJR kodovi. Očitavanje kodova vrši se mobilnim telefonom i oni su povezani linkom sa sajtom zavoda. Link direktno vodi do baze podataka o datom nepokretnom kulturnom dobru. Postavljeno je osam tabli na sledeća nepokretna kulturna dobra na teritoriji južnog Banata:

  1. Arheološki lokalitet “Grad“ - Starčevo, stariji neolit;
  2. Arheološki lokalitet “Židovar“ u Orešcu, razni peridi naseljavanja;
  3. Rumunska pravoslavna crkva Sv. Georgija u Uzdinu, 19. vek;
  4. Memorijalni kompleks u Idvoru Mihajlo Pupin, (1858-1935);
  5. Zgrada Magistrata u Pančevu, 1833. godina;’
  6. Zgrada Gimnazije “Uroš Predić“ u Pančevu, 1887-1888;
  7. Zgrada “Konkordija“ u Vršcu, 1847;
  8. Staro jezgro Bele Crkve, formirano početkom 18. veka.

            Tabla u Starčevu postavljena je na zgradu “stare škole“ na Trgu neolita koja je pravo mesto za predstavljanje čuvenog arheološkog lokaliteta “Grad“ - Starčevo, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, budući da je ovaj objekat namenjen zavičajnom muzeju Starčeva.  Označavanje nepokretnih kulturnih dobara uz primenu digitalnih tehnologija značajno je jer predstavlja savremeni vid prezentacije kojom se direktno utiče na povećanje dostupnosti i vidljivosti projekta i digitalizovanog nepokretnog kulturnog nasleđa.

SN

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top