Poslednja ovogodišnja sednica Saveta mesne zajednice Starčevo održana je, 11. decembra.

Prisutni na sednici bili su: Jova Bajer, Petar Andrejić, Brankica Dragojerac, Anton Deninger, Zorica Kalićanin, Mićo Jakovljević, Goran Stojanović, Miroslav Kužet i Dalibor Adamov, kao članovi Saveta, a Vesna Radosavljević kao predsednica Izvršnog odbora Saveta MZ Starčevo i zapisničar Predrag Stanković.

            S obzirom na to da je sednici prisustvovao dovoljan broj članova Saveta (9) za rad i odlučivanje, predsedavajući  Bajer je predložio, a Savet jednoglasno prihvatio sledeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica;
  2. Usvajanje izmenjenog finansijskog plana za 2019. godinu;
  3. Predlog za promenu aproprijacije finansijskog plana za 2019. godinu;
  4. Formiranje popisne komisije;
  5. Akcija podele novogodišnjih paketića;
  6. Informisanje o tekućim poslovima u Starčevu i
  7. Razno.           

            Zapisnici sa prethodnih sednica usvojeni su jednoglasno. Pod drugom  tačkom jednoglasno je doneta sledeća odluka: - usvaja se izmenjeni finansijski plan Mesne zajednice Starčevo, a potom je usvojena još jedna finansijska odluka - da se Gradskom veću predloži izmena Finansijskog plana putem aproprijacije u iznosu od 50.000 dinara zbog uvećanih troškova električne energije. Pod četvrtom tačkom jednoglasno je doneta  odluka da se formira Popisna komisija u sledećem sastavu: Anton Deninger, Željko Terzić i Predrag Stanković.

            U okviru pete tačke dnevnog reda, član Saveta MZ Starčevo, Petar Andrejić, informisao je prisutne o pripremama za tradiconalnu akciju podele novogodišnjih paketića i Novogodišnjeg bazara koji je planiran za nedelju, 22. decembar, na pijačnom platou, a potom je informisao članove Saveta i o aktuelnim komunalnim problemima i načinima za njihovo prevazilaženje. U okviru te tačke jednoglasno su donete sledeće odluke:

- da se pošalje dopis “Zoohigijeni“  Pančevo za uklanjanje pasa na uglu ulica Maršala Tita i Vuka Karadžića;

-  da se počne sa pripremnim poslovima oko betoniranja staza u narednoj godini na tri lokacije: na Trgu neolita, pored parka (preko puta Škole) i u delu Ulice Nikole Tesle (od Ulice Pančevački put do Ulice Veljka Vlahovića).

            Inače, Mesna zajednica je izradila desetak projekata za rekonstrukciju ulica. Na spisku su: Kestenova, Veljka Vlahovića, Vinogradska, Vojvođanska, Zrenjaninska, Novosadska, Proletnja, deo Baštenske (iza Škole)... Tu se i završava sadašnji nivo ingerencija mesne uprave, a sve dalje je - na Gradu i na budućem javno-privatnom partnerstvu u oblasti putarstva.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top