Aktiviranje “severne poslovne zone“ u Pančevu, kao što se i najavljivalo, ubrzalo je privredni razvoj grada. Došao je “ZF“, otvorio fabriku, zaposlio ljude. Da li ima novih zainteresovanih investitora za izgradnju fabričkih pogona u tom delu Pančeva?

- Postoji solidan broj zainteresovanih investitora koji se javljaju i iskazuju interesovanje za ulaganje u naš grad. Naime, u “severnoj poslovnoj zoni 1“ ostala je samo još jedna upražnjena parcela. Grad Pančevo je sada u poziciji da može da bira investitore i nije nam u interesu da to budu zagađivači već da to bude industrija koja neće ugrožavati životnu sredinua. Postavljeni su veoma visoki standardi za vrstu tehnologije koja bi u Pančevu mogla da se koristi.  Sekretarijat za zaštitu životne sredine ima tu  prilično veliku ulogu. Drago nam je što nam se javljaju svetski poznate i renomirane kompanije koje su zainteresovane da ulažu u Pančevo. U ovom trenutku ne možemo da kažemo o kojim kompanijama je reč, jer dolazak tih investitora ide preko Razvojne agencije Srbije i Vlade Srbije, tako da dok ne dođe do konkretnih dogovora ne možemo izlaziti u javnost sa nazivima firmi. Na Skupštini grada Pančeva, 13. septembra, odbornici su usvojili Plan detaljne regulacije “severne poslovne zone 2“. Zbog velike zainteresovanosti investitora Grad je odlučio da proširi “severnu poslovnu zonu“. U pitanju je parcela od 22,6 hektara koja je načelno već kaparisana potencijalnom bavarskom investitoru čiji dolazak u Pančevo je najavio i sam predsednik Aleksandar Vučić. Po usvajanju Plana stekli su se ugovori da investitor potpiše ugovor sa Gradom Pančevom o uzimanju ove parcele, jer nam je već upućeno pismo o namerama. Radujemo se što su se infrastrukturna ulaganja u Zonu pokazala kao pravo rešenje i da su opravdala svoju namenu.

Šta je trenutno aktuelno od aktivnosti vezanih za dalju iskorišćenost “severne poslovne zone“?

- Trenutno je u toku izrada tehničke dokumentacije za uređenje kanala za odvođenje atmosferskih voda sa teritorije “severne industrijske zone“ i tehničke dokumentacije za dogradnju kanalizacije sanitarnih otpadnih voda od strane JKP-a “Vodovod i kanalizacija“. Sredstva su opredeljena budžetom i prva faza radova trebalo bi da bude završena do kraja godine od strane “Vodovoda“.

Grad će sledeće godine izraditi i pešačko-biciklističke staze u “severnoj poslovnoj zoni“. U planu nam je da sa JP-om “Putevi Srbije“ uradimo kružni tok na “nadinoj krivini“, trenutno je u toku priprema tehničke dokumentacije za tu investiciju.

Pančevo je usvojilo Strategiju za privlačenje investitora. Šta su Vaša očekivanja od ovog strateškog dokumenta? Koji su naredni koraci u njenoj implementaciji odnosno u njenom sprovođenju?

- Strategija za privlačenje investitora je još jedan jako važan dokument koji smo uradili, na osnovu kojeg su jasno definisane smernice kako bi grad trebalo dalje da se razvija. To se ne odnosi na velike investitore i velike fabrike već je cilj razvoj malih, mikro i srednjih preduzeća. Ovom Strategijom za privlačenje investitora uključene su i srednje škole kao i Privredni savet grada Pančeva koji je učestvovao i u pripremi ovog strateškog dokumenta. Ovim dokumentom su definisane potrebe privrednih subjekata koji posluju ili će tek poslovati na teritoriji Grada, u smislu - šta je to što je potrebno da se uradi po pitanju školstva. Između ostalog uticaće i na buduće planiranje kadrovske politike i strukturu obrazovnih profila u srednjim školama, kako bi deca koja sutra završe srednje škole znala koje fakultete da upišu ili odmah po završetku školovanja našla zaposlenje.

Pančevo sve više vodi računa i o energetskoj efikasnosti javnih objekata. Upravo je završen projekat kojim je unapređena energetska efikasnost Sportske hale u Pančevu. Šta je sve urađeno i šta se time postiglo?

-  U okviru prvog poziva Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija, za finansijski period 2014-2020. godina, Grad Pančevo, u saradnji sa rumunskom Rešicom,  zajednički su podneli predlog projekta 2016. godine “Energetska efikasnost - preduslov za bolju životnu sredinu“", koji je odobren, a realizovan je od juna 2017. godine do septembra ove godine. Hala sportova u Pančevu je izgrađena još davne 1969. godine, odnosno pre 50 godina i od onda nije bilo značajnih ulaganja. U sklopu prekograničnog projekta izvedeni su radovi na demontiranju stare zidane komore iz 1969. godine, za šta je bilo neophodno otkopati i srušiti deo aneksa hale. Postavljena je nova klima-komora i pripadajuća oprema za nov sistem grejanja i hlađenja. Deo ovog sistema predstavljaju i toplotne pumpe koje su montirane na betonskom temelju pored objekta. Za postizanje maksimalnog efekta novog sistema, svi ventilacioni kanali su očišćeni i sanirani. Urađeni su fasadni paneli na bočnim zidovima objekta i profilna stolarija iznad borilišta. Postavljena je najmodernija demit-fasada i rekonstruisan je krovni pokrivač. Pančevu je trebala ovakva investicija, a višedecenijski problem pitanja rešavanja energetski neefikasnog objekta Hale sportova je uspešno rešen. Zahvaljujući svim izvedenim radovima objekat Hale sportova u Pančevu prešao je iz energetskog razreda E u C. Projektom je unapređen kvalitet života građana Pančeva kroz poboljšane uslove za boravak takmičara i gledalaca. Uvođenjem najnovijeg sistema grejanja i hlađenja hale omogućava se regulisanje unutrašnje temperature novim digitalnim sistemom, a održavanje zadatih temperatura je znatno olakšano zbog izolovanih zidova, krova i zamenjene stolarije. Energetskom sanacijom je smanjena emisija (CO2) u atmosferu i unapređena zaštita životne sredine. Do sada objekat Hale sportova, sem starog sistema iz 1969. godine, nije imao mogućnost hlađenja hale i ovim putem uvođenjem najmodernije tehnologije, oba cilja su postignuta.

Koje investicije koje se odnose na infrastrukturno i komunalno opremanje naseljenih mesta će biti realizovane do kraja ove godine iz budžeta Grada?

- Završavaju se radovi na uređenju pijace u Jabuci, poslednja faza je postavljanje nadstrešnice iznad pijačnih tezgi. Radi se tehnička dokumentacija za dalje uređenje Trga neolita u Starčevu (park), završen je most na izlasku iz Banatskog Brestovca ka “Jabukovom cvetu“. Biće završena saobraćajnica sa infrastrukturom pristupnog puta za deponiju u Dolovu kao i rehabilitacija ulica u naseljenom mestu Dolovo.

Jedan od nedovoljno iskorišćenih privrednih i turističkih potencijala jeste reka Tamiš, nautički turizam ali i priobalje?

- Radujemo se da je jedan od najvećih projekata multifunkcionalnog karaktera spuštanje Pančeva na reku Tamiš, naš biser i  privredno-turistički potencijal. Radi se priprema za projektovanje uređenja keja i priobalja na potezu od tamiškog mosta do brodogradilišta ka prevodnici. Pančevu treba jedan ovakav projekat. Nekako smo se otuđili od naše reke. Želimo da je vratimo građanima i da se pohvalimo posetiocima. Mi Pančevci imamo puno toga da ponudimo, i biće lepo kada se pređe most na Tamišu da se vidi jedna lepa panorama koja krasi naš grad. Nastojaćemo da projektom to definišemo i da prirodno bogatstvo koje imamo predstavimo na pravi način. Svakako, da bi drugi uživali, moramo mi Pančevci da budemo zadovoljni. Građanima će biti ponuđen veliki sadržaj sportsko - rekreativnog karaktera, tematski koncipiran, s ugostiteljskim objektima gde će biti moguće da se posetioci osveže i na kratko odmore od svakodnevice. Planiramo celokupnu rekonstrukciju obale utvrde, odbrambenog bedema od poplava, kao i rekonstrukciju i dogradnju pešačko-biciklističkih staza, zanavljanje zelenila, uređenje same obale, novu rasvetu, kupalište, izletište, dečija igrališta, puno klupa, česmi, klizalite i sankalište, koje će u letnjem periodu biti skejt park. Naći će se i mesto za suvenirnicu. Biće lepo i jedva čekamo da krenu radovi.

U Starčevu se planira uređenje parka kao treća i završna faza rekonstrukcije i uređenja Trga neolita. Šta je od radova predviđeno da se uradi u ovoj fazi?

- Završava se tehnička dokumentacija po kojoj će se izvesti uređenje pešačkih staza sa odvodnjavanjem, ozelenjavanje i hortikultura, izgradnja amfiteatra - bine, javno osvetljenje, a predviđena je i izgradnja dve javne česme.

Koje ulice će biti rekonstruisane u Starčevu?

- Na sednici Skupštine grada Pančeva koja je održana, 13. septembra, usvojena je Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture. Uslediće raspisivanje javne nabavke za ponuđača tako da će se sledeće godine rekonstruisati i ulice u Starčevu. Postoji spisak ulica, uklađen sa Mesnom zajednicom, koje će se raditi, tako da će rekonstrukcija ulica putem javno-privatnog partnerstva biti tema tokom naredne godine.

Poslednjih godina se najavljivala izgradnja sportske hale u Starčevu, uz školu. Da li će biti i kada urađen projekat za taj sportski objekat?

- Svojevremeno, na osnovu zahteva Mesne zajednice, JP “Direkcija“ je radila urbanističku proveru lokacija za izgradnju sportske hale. Naime, utvrđeno je da lokacija za novu halu pored osnovne škole ne zadovoljava kriterijume koji su propisani Strategijom razvoja sporta Republike Srbije. Preporuka Ministarstva sporta, iz razloga što se ne dozvoljava izgradnja hale manje nego što su potrebe za halu sa terenom za mali fudbal (rukomet), ukoliko već ne postoji hala sa terenom tih dimenzija u tom naseljenom mestu. Nažalost, pored škole nema dovoljno mesta za ovakav objekat. Planom detaljne regulacije Starčeva definisana je lokacija u neposrednoj blizini škole i biće pronađeno najoptimalnije rešenje jer nam je svakako u interesu da se sport razvija ne samo u Starčevu već u svim naseljenim mestima. Važan nam je razvoj školskog i rekreativnog sporta.

Da li će u narednoj godini biti izgradnje novih biciklističkih staza?

- Postoji tehnička dokumentacija za izgradnju biciklističkih staza od Rafinerije do centra Starčeva, odnosno do osnovne škole u Starčevu, kao i od atle pa do zgrade Mesne zajednice u Omoljici. Urađena je i tehnička dokumentacija za izgradnju biciklističkih staza od mosta na ulazu u Ivanovo, odbrambenim nasipom do granice sa opštinom Kovin. Kroz projekte rekonstrukcije ulica u Pančevu poredviđena je izgradnja biciklističkih staza u gradu gde za to postoje fizičke mogućnosti zbog širine ulice (ulice Dimitrija Tucovića i Cara Lazara). Grad je u pregovorima s JP-om “Putevi Srbije“ da se na jabučkom putu od “severne industrijske zone“ do nadvožnjaka izvedu radovi na rekonstrukciji i dogradnji trotoara i biciklističke staze.

Koliko Privredni savet doprinosi unapređenju i poboljšanju privrednog razvoja Pančeva?

- Članovi Privrednog saveta grada Pančeva su u velikom broju privrednici. Tu je i Udruženje zanatlija, predstavnici Rafinerije nafte, HIP “Petrohemije“, “ZF-a“, “Egstona“, od privatnika tu su “Tehnomarket“, “Kutko“, “Finnet inženjering“… NJihovo učešće u radu Privrednog saveta je od velikog značaja. Kao što sam već rekla, oni su između ostalog bili uključeni u pripremu Strategije za privlačenje investicija. Od Privrednog saveta se očekuje da daju smernice i inicijative kojima bi se unapredio razvoj privrede u našem gradu. Lokalna vlast je izuzetno otvorena za saradnju i dobro reagujemo na sugestije od strane privrednih subjekata, implementiramo ih kad god je to moguće. Pozivamo privrednike da daju svoje predloge kako da se dodatno unapredi položaj preduzetnika i malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Pančeva.

Violeta Jovanov Peštanac

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top